Analiza este făcută de Organizația Mondială a Sănătății, care a notat țările în funcție de trei criterii principale: ameliorarea sănătății, creșterea capacității de răspuns față de așteptările populației și asigurarea echității în ceea ce privește contribuția financiară. Pe primele locuri în topul clasamentului se afla Franța, Italia, Malta și Austria. Pe locul 102 se situeaza Bulgaria, pe 130 Federația Rusă și pe locul 144 China.
În urma acestor constatări, Comisia a elaborat o propunere de politică publică de sănătate care să poată fi utilizată ca punct de pornire în îmbunatățirea functionării sistemului de sănătate din România."Nu doar comparația cu alte state ale UE arată situația îngrijorătoare a sănătății și a sistemului de sănătate din România, dar și comparatia între diferite regiuni ale țării și între diferite grupuri populaționale arată discrepanțe majore atât în accesul la servicii de sănătate, cât și în ceea ce privește indicatorii sanitari", se arată în raport.
Problemele principale și „tratamentele” propuse de Comisie
Raportul arată că una dintre principalele probleme ale sistemului sanitar este lipsa forței de muncă.  Migrația personalului medical spre salarii mai mari a fost facilitată și mai mult de intrarea în Uniunea Europeană.
Mediul rural continuând să fie în cea mai dificilă poziție din punct de vedere al accesului la serviciile medicale, astfel încât există zone în țara noastră unde numărul personalului medical este mult sub jumătate din media națională. De aceea, un a dintre măsurile imediate propuse este creșterea numărului de locuri în instituțiile de învățământ medical.
Potrivit Comisiei, cele șase arii majore in care este nevoie de intervenție sunt: finanțarea sistemului de sănătate, organizarea sistemului de sănătate, politica medicamentului, asistența primară, serviciile spitalicești și resursele umane.

Raportul propune la capitolul de finanțare a sistemului de sănătate ca în următorii 4 – 7 ani, alocația pentru sănătate să ajungă la nivelul 6% din PIB. Organizarea sistemului înseamnă, în opinia Comisiei, dezvoltarea unei strategii privind practica privata in sistemul de, astfel încât fiecare sector, public și privat, să contribuie cu acele practici în care este cel mai eficient.
Introducerea și susținerea mecanismelor de plată bazate pe eficiență și calitatea actului medical va presupune folosirea sistemului DRG (Diagnosis Related Groups), care va clasifica pacientii în funcție de diagnostic, permițând astfel evaluarea performanței medicale în spitale, pe baza gradului de complexitate al intervențiilor. De asemenea, se dorește înființarea unui compartiment specific finantat din bugetul Consiliilor Județene. Se va numi„Autoritatea Medicală Judeteană” șî va avea personal distinct, în functie de numărul populației din județ și mărimea rețelei de asistență medico-sanitară din județ.
Comisia mai prevede reconfigurarea sistemului informațional pentru sănătate, prin  dezvoltarea unei Strategii Naționale Informatice pentru Sănătate, prin reorganizarea Agenției Națională pentru Calitate și Informație în Sănătate (ANCIS).