Evoluţia economiei mondiale, şi implicit a celei româneşti, va fi ameninţată în 2008 de o serie de riscuri. Specialiştii avertizează că există inclusiv riscul ca statele dezvoltate să nu poată asigura securitatea alimentară pentru toţi cetăţenii lor.

Potrivit unui raport publicat recent de Forumul Economic Mondial (FEM), economia globală va fi ameninţată în acest an de o serie de riscuri majore, care pot afecta sistemul financiar, securitatea alimentară, sistemul de aprovizionare al companiilor şi industria energetică.

Conform calculelor specialiştilor FEM, cele mai mari riscuri din economia globală vor fi în 2008 în sistemul financiar, unde există o probabilitate mai mare de 20% ca preţurile activelor să scadă cu peste 1.000 de miliarde de dolari. Această situaţie ar fi o continuare şi o extindere la scară internaţională a crizei creditelor ipotecare, începută la sfârşitul anului 2006 în Statele Unite. În opinia analiştilor economici, există mai mulţi factori care creează o posibilitate mai mare decât în trecut de răspândire a instabilităţii în întregul sistem financiar global.

86-10110-1.jpgÎn primul rând, sistemul financiar-bancar a trecut în ultimii zece ani prin transformări radicale, ca urmare a faptului că multe state au liberalizat acest domeniu şi au permis instituţiilor multinaţionale să pătrundă pe pieţele autohtone. În al doilea rând, creşterea interconectării băncilor din întreaga lume a sporit numărul de puncte din care pot porni crizele. Un alt factor care contribuie la răspândirea rapidă a problemelor este nivelul foarte ridicat de inovare din acest domeniu. În ultimii ani, pe pieţele internaţionale au fost lansate tot mai multe produse financiare noi care au un grad foarte ridicat de risc, iar autorităţile nu au ţinut pasul în procesul de reglementare cu ritmul inovării.

Cel de-al doilea domeniu major expus riscurilor în acest an este securitatea alimentară. Analiştii Forumului Economic Mondial avertizează că, pentru prima dată după foarte mulţi ani, există posibilitatea, inclusiv în cazul statelor dezvoltate, ca o parte a populaţiei să nu aibă acces fizic şi economic, în mod permanent, la alimentele necesare unei diete sănătoase.

În ultimii ani, cererea de alimente a continuat să se majoreze într-un ritm rapid, ca urmare a creşterii populaţiei globale, a consumului per locuitor în statele asiatice şi a folosirii într-o măsură din ce în ce mai mare a cerealelor pentru producerea de biocombustibili. În acest timp, pe măsură ce cererea creşte, oferta este limitată datorită schimbărilor climei din ultimul timp, care afectează recoltele, dar şi faptului că, în ultimii 50 de ani, terenul arabil disponibil pe persoană a scăzut, la nivel global, de la 0,4 hectare la 0,2 hectare.

86-10111-2.jpgToţi aceşti factori au contribuit în 2007 la o creştere a preţului internaţional al porumbului cu peste 50% şi la o dublare a preţului grâului, în timp ce rezervele globale de alimente au atins nivelul minim din ultimii 25 de ani. Analiştii economici consideră că este probabil ca în anii viitori problemele din piaţa energiei să o afecteze pe aceea a alimentelor, ca urmare a utilizării cerealelor într-o mai mare măsură pentru producerea de biocombustibili. O scumpire cu 100% a alimentelor ar însemna că foarte mulţi oameni, inclusiv din statele dezvoltate, pentru care ponderea cheltuielilor pentru hrană în coşul de consum este de peste 30%, nu vor mai avea acces la alimentele necesare unei diete sănătoase.

Cel de-al treilea domeniu ameninţat de riscuri în 2008 este sistemul de aprovizionare al firmelor. Pentru a-şi optimiza achiziţia de materii şi subansamble, marile corporaţii internaţionale au apelat în ultimii ani din ce în ce mai mult la outsourcing şi au redus stocurile până la cel mai mic nivel posibil. Astfel, eficienţa a crescut, dar firmele au devenit dependente în foarte mare măsură de aprovizionarea la intervale mici de timp. Din această cauză, orice criză politică majoră, cataclism natural sau recesiune economică dintr-o zonă geografică poate avea un impact puternic asupra afacerilor din celelalte ţări.

86-10112-3.jpgIndustria energetică este cel de-al patrulea mare domeniu expus riscurilor în 2008. În prima săptămână a anului, preţul petrolului a trecut, pentru prima dată în istorie, de 100 de dolari pe baril. În plus, în prezent, există o serie de incertitudini cu privire la reglementările viitoare în domeniul emisiilor de dioxid de carbon, fapt ce are un efect negativ asupra investiţiilor în exploatarea unor noi zăcăminte. În acest context, o tensiune în viitorul apropiat pe piaţa energiei este inevitabilă.

Pierdere

1.000 de miliarde de dolari ar pierde economia mondială dacă ritmul de creştere economică din China s-ar reduce la 6%. Probabilitatea să se întâmple acest eveniment este de aproape 10%.