Conform unui comunicat remis joi, Acordul are aplicabilitate din data de 1 iulie 2015 şi este valabil numai pentru entităţile membre ale ARACO. 

Acordul a fost încheiat pentru o perioadă de 3 ani cu posibilităţi de prelungire pentru 12 luni, în condiţiile în care acesta nu este denunţat cu 30 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat. 

Totodată, acest Acord Sectorial reprezintă o continuare a Contractelor Colective de Muncă încheiate între parteneri sociali la nivelul sectorului de construcţii începând de la apariţia Legii nr.13/1991, privind contractul colectiv de muncă, şi constituie fundamentul în baza căruia vor fi încheiate Contractele Colective de Muncă la nivel de unitate.

AGERPRES