societate de investitii financiare nu detina mai mult de 20% din activele sale totale in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare neadmise la tranzactionare. Mai mult, SIF-urile nu pot avea detineri mai mari de 10% din activele sale intr-un singur emitent care nu este listat. Aceste limitari fac parte din regulile prudentiale privind politica de investitii a SIF-urilor.In cazul in care proiectul de regulament este votat in forma sa actuala, s-ar putea da peste cap toate strategiile acestor tipuri de societati, pentru ca valorile mobiliare netranzactionate reprezinta peste 25% din activele SIF-urilor, exceptie facand SIF Oltenia care se situa la limita, cel putin la data de 31 martie 2005. Proiectul de regulament este la a patra varianta si urmeaza sa fie discutat in Comisie pentru ca a intra in vigoare la 1 iulie 2005. Conform proiectului, perioada in care cele cinci SIF-uri ar trebui sa se conformeze este de doua luni de la data intrarii in vigoare.
Toate-s vechi si noua toate
Problema restructurarii portofoliilor nu este noua. Inca din anul 2002, au inceput discutii referitoare la acest aspect. Atunci, chiar s-a lasat cu amenzi din partea CNVM, insa acestea au fost suspendate. Startul a fost dat in luna ianuarie 2002 de Banca Nationala a Romaniei, care, printr-un ordin semnat de viceguvernatorului BNR la acea data, Mihai Bogza, a cerut SIF sa-si limiteze, in termen de trei luni, participatiile in societatile bancare la maximum 5% din capitalul social al emitentului. Reprezentantii celor cinci societati au receptat aceasta solicitare ca pe o grea lovitura asupra profitabilitatii lor, veniturile aduse de actiunile detinute in banci fiind semnificative. La acea data, SIF-urile detineau peste 5% din capitalul social al Bancii Comerciale Romane, Bancii Romane pentru Dezvoltare, Banc Post, Eximbank, West Bank si Demirbank. La sfarsitul lunii februarie 2002, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a amendat toate cele cinci societati de investitii financiare cu o suma echivalenta cu 1% din capitalul social, pentru nerespectarea termenelor de redimensionare a portofoliului, prevedere a OG nr. 24/1993, care mentiona ca fondurile de investitii nu pot detine mai mult de 5% din capitalul unui emitent. Sanctiunile CNVM au fost ulterior suspendate, pentru ca in acea perioada era in discutii proiectul unei noi legi a pietei de capital, lege care urma sa clarifice aceste aspecte.Acum avem o noua lege (nr. 297/2004) care, prin noile regulamente, va inlocui toata legislatia referitoare la piata de capital. In afara de prevederile referitoare la investitiile in valori mobiliare necotate, celelalte reguli prudentiale de administrare a portofoliilor sunt mai putin restrictive, in sensul ca dupa intrarea in vigoare a proiectului de regulament, SIF-urile vor putea detine actiuni ale unui singur emitent listat, care sa reprezinte 20% din activele totale, fata de 10% cat era in prezent.Pana la intrarea in vigoare a legislatiei secundare, SIF-urile se ghidau dupa o instructiune privind unele masuri tranzitorii de administrare prudenta a portofoliilor, care era mult mai restrictiva decat actualul proiect de regulament.
Cazul actiunilor BCR
La toate cele cinci SIF-uri, marea majoritate a valorii portofoliului de actiuni netranzactionate este data de participatiile la Banca Comerciala Romana. SIF-urile detin la aceasta banca 6% din capitalul social, exceptie facand SIF Oltenia, cu 6,12%. Conform raportarilor societatilor de investitii financiare, 6% din BCR valoreaza in portofoliu cate 1.329 miliarde de lei, iar in cazul SIF 5, 1.356 miliarde lei. Mai mult, dividendele date de aceasta banca an de an au asigurat o mare parte a lichiditatilor societatilor de investitii financiare si a profiturilor. De exemplu, Banca Comerciala Romana a obtinut anul trecut un profit net de 6.428 miliarde lei, echivalentul a 162 de milioane euro, din care 51% (3.275 miliarde lei) vor fi distribuite actionarilor ca dividende. Totodata, restul profitului va fi introdus in rezerve, iar capitalurile proprii cresc, in aceste conditii, pana la aproximativ 900 de milioane euro, ceea ce va determina o majorare si a ponderii acestor actiuni in activele SIF-urilor, pentru ca valoarea de piata a actiunilor bancilor necotate se calculeaza, conform reglementarilor CNVM, prin aplicarea ponderii detinute de SIF in capitalul social la capitalul propriu al emitentului.

Diversificarea portofoliilor Sif (proiect)

• Detinerile de valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare inscrise sau tranzactionate pe o piata reglementata emise de un singur emitent nu vor depasi 20% din valoarea activului net al SIF.
• Detinerile de instrumente valori mobiliare neadmise la tranzactionare pe o piata reglementata, efecte de comert emise de un singur emitent nu vor depasi 10% din valoarea activului net al SIF.
• Detinerile de titluri de participare ale AOPC si OPCVM nu vor depasi 10% din activul net al SIF.
• SIF nu va detine mai mult de 30% din activele sale in instrumente financiare apartinand aceluiasi grup;
• SIF nu va constitui si nu va detine depozite bancare intr-un procentaj mai mare de 20% din activul sau net intr-o singura banca.
• Nu poate detine mai mult de 20% din activele sale totale in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare neadmise la tranzactionare.
• SIF nu va dobandi sau detine valori mobiliare care au fost emise de catre societatea sa de administrare.
• SIF poate sa detina conturi curente si numerar in lei si in valuta in valoare de maximum 5% din activul sau. Aceasta limita poate fi depasita, pana la maximum 30%, in anumite situatii.
• SIF poate sa depaseasca limitele mentionate in prezentul regulament in cazul exercitarii drepturilor de subscriere aferente instrumentelor financiare care sunt incluse in activul sau, cu conditia ca depasirea sa nu se intinda pe o perioada mai mare de 90 de zile.