Senatul şi Camera Deputaţilor urmează să înceapă, luni, în şedinţă comună, dezbaterile asupra bugetului de stat şi bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2010, cele două proiecte de lege având raport de admitere din partea comisiilor de buget-finanţe.

O şedinţă comună a Birourilor Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, în care ar urma să se stabilească detaliile dezbaterii în plenul reunit a proiectelor de buget, este prevăzută să aibă loc, luni, de la ora 14:00. Conform unui program convenit la sfârşitul lunii decembrie de conducerile Camerelor, tot luni, de la ora 16:00, ar urma să înceapă dezbaterea în plenul celor două Camere, în vederea adoptării legilor bugetului de stat şi bugetului asigurărilor sociale de stat.

Potrivit Regulamentului şedinţelor comune ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, dezbaterea proiectelor de buget în şedinţă comună este precedată de prezentarea, de către iniţiator, a elementelor de fundamentare a proiectelor, precum şi a rapoartelor comisiilor de buget-finanţe, sesizate în fond.

La dezbaterea generală a proiectelor de buget poate lua cuvântul numai câte un reprezentant al grupurilor parlamentare din cele două Camere, precum şi parlamentarii care nu fac parte din grupuri. Reprezentantul Guvernului are dreptul să ia cuvântul înainte de încheierea dezbaterii generale. În faza dezbaterii generale nu pot fi propuse amendamente.

După încheierea dezbaterii generale, se trece la dezbaterea pe articole a proiectului legii fiecărui buget. La discutarea fiecărui articol, deputaţii şi senatorii pot lua cuvântul. În cursul luărilor de cuvânt pot fi prezentate numai amendamente privind probleme de redactare sau care nu modifică fondul problemei discutate.

Discutarea articolelor începe cu amendamentele propuse în raportul comun, care se supun la vot cu prioritate.

Amendamentele şi articolele sunt adoptate dacă întrunesc majoritatea de voturi a deputaţilor şi senatorilor prezenţi la lucrările şedinţei comune.

După terminarea dezbaterii pe articole, proiectele de legi se supun în întregime votului final al deputaţilor şi senatorilor. Aprobarea bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat se face cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor prezenţi.

Comisiile reunite de buget-finanţe au adoptat, duminică dimineaţă, după o dezbatere-maraton, de circa 17 ore, proiectul legii bugetului de stat pe 2010, cu amendamentele aprobate. De asemenea, la finalul acestei şedinţe-maraton a fost adoptat proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2010, după ce votul a fost reluat, cu câteva ore înainte acesta fiind respins.

SURSA: Mediafax