Deşi sunt un magnet pentru investitorii care vânează facilităţi fiscale, parcurilor industriale li se refuză sprijinul, în virtutea unor reglementări aberante.

Suprafaţa parcurilor industriale din România ar trebui suplimentată cu cel puţin 50% pentru a face faţă cererilor venite din partea investitorilor străini, anunţau nu demult reprezentanţii ARIS. Pentru impulsionarea dezvoltării acestora, ar trebui să existe însă scheme în baza cărora să se poată accesa fondurile europene pentru dezvoltare regională. Până la momentul aderării la UE, parcurile industriale puteau beneficia de ajutor de stat regional, acordat individual în baza unui regulament aprobat de Consiliul Concurenţei (CC), ce includea scutirile de la plata impozitelor pe terenuri şi clădiri, şi de ajutor de minimis (pentru care nu este necesară autorizarea).

În prezent, există două scheme de ajutor de stat de care pot beneficia societăţile de administrare a parcurilor industriale şi agenţii economici ce activează în cadrul acestor infrastructuri de afaceri. Prima schemă este cea promovată de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA), prin Ordinul nr. 296/2007 privind ajutorul de stat regional acordat pentru investiţiile realizate în parcurile industriale. În vigoare pe perioada 18 septembrie 2007 – 31 decembrie 2013, schema se adresează numai investiţiilor realizate în parcurile industriale care deţin deja titluri (sunt autorizate) şi în cele înfiinţate printr-o hotărâre a Guvernului.

Gestionarea subvenţiilor, pasată administraţiei locale

În cadrul acestei scheme, investiţiile iniţiale realizate în parcurile industriale sunt sprijinite prin facilităţi fiscale, care constau în scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi pe teren, precum şi scutire de la plata taxelor pentru scoaterea din circuitul agricol sau modificarea destinaţiei terenului aferent parcului industrial. Cuantumul ajutorului de stat acordat nu va depăşi 50% din valoarea investiţiei, excepţie făcând regiunea Bucureşti-Ilfov, unde cuantumul maxim al ajutorului este de 40%. Nu se acordă sprijin financiar pentru proiectele mari de investiţii (cele care depăşesc 50 de milioane de euro). Bugetul maxim alocat schemei este de 268,68 milioane lei. „De la 1 ianuarie 2007, toate titlurile de parc industrial au intrat pe această schemă de ajutor regional“, a spus Vasilica Baciu, director general adjunct în MIRA.

Problema e că nu s-a stabilit cine va controla aceste ajutoare şi cuantumurile lor. CC nu mai are atribuţii în controlul ajutoarelor de stat, începând cu 1 ianuarie 2007. Cât priveşte responsabilul de implementarea schemei, MIRA, acesta susţine că furnizorii de ajutor (unităţile administrativ-teritoriale) ar avea obligaţia întocmirii unor registre pentru ţinerea evidenţei ajutoarelor. Rămâne de văzut dacă  autorităţile locale îşi vor găsi timp pentru întocmirea unor astfel de documente. Pe de altă parte, deşi autorităţile locale se află în coordonarea MIRA, reprezentanţii acestuia susţin că nu ei, ci CC va face centralizarea datelor. „Autorităţile locale vor trimite datele inspectoratelor teritoriale ale Consiliului Concurenţei, care va transmite situaţia mai departe Comisiei Europene (CE)“, a precizat Vasilica Baciu. Rapoartele pe care CC le trimite către CE se referă la valorile ajutoarelor de stat acordate pe schemă la nivelul întregii ţări. Cea de-a doua schemă în baza căreia parcurile industriale ar putea beneficia de ajutoare de stat este aprobată prin Ordinul nr. 287/martie 2008 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi exceptată de la obligaţia de notificare la CE. Dezvoltată în baza Programului Operaţional Regional (POR), schema este destinată creării şi dezvoltării structurilor de sprijinire a afacerilor, adică a parcurilor industriale, tehnologice, de afaceri, logistice şi a incubatoarelor de afaceri. Beneficiarii sunt unităţile administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale), operatori economici care se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, asociaţii care reprezintă mediul de afaceri. Finanţarea unui proiect poate varia între 500.000 şi 25 de milioane de euro. Valoarea totală a ajutorului de stat prevăzut de schemă este de 833,99 milioane de lei, din care 602,89 milioane din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, iar diferenţa de la bugetul statului. Schema ar fi realmente utilă dacă ar duce la impulsionarea dezvoltării parcurilor industriale. Numai că, în varianta actuală, societăţile ce administrează parcurile industriale sunt excluse din schemă din cauza faptului că sunt considerate societăţi mari. „Firmele mari au fost excluse din POR. Excepţie fac administraţiile publice, care au dreptul să atragă finanţare prin Axa 4.1“, a declarat Bogdan Buzdugan, preşedintele Asociaţiei Parcurilor Industriale, Tehnologice, Ştiinţifice şi a Incubatoarelor de Afaceri din România (APITSIAR). Aşadar, numai societăţile mici şi mijlocii pot fi finanţate din fondurile europene pentru dezvoltare regională. Majoritatea administratorilor parcurilor industriale sunt societăţi mari pentru că au printre acţionari companii mari sau autorităţi locale, a explicat Buzdugan. Astfel, din cele 27 de societăţi de administrare a parcurilor industriale ce fac parte din APITSIAR, numai una este eligibilă să acceseze în nume propriu fondurile prevăzute de schemă.

Este drept că, prin aceste scheme de finanţare, se doreşte atragerea investitorilor în parcurile industriale, şi nu neapărat sprijinirea administratorilor acestora. Ar trebui însă să se ţină cont de faptul că aceştia din urmă trebuie să facă investiţii considerabile, pentru a asigura infrastructura şi utilităţile necesare activităţilor din parcurile industriale. Speranţa rămâne ca Guvernul să dea curs solicitării, pe care reprezentanţii APITSIAR au anunţat că o vor face, de modificare a regulilor privind accesarea fondurilor puse la dispoziţie prin POR.

Ajutoare pe trei ani

834 milioane de lei este suma totală prevăzută a fi alocată, în perioada 2008-2010, în cadrul schemei de ajutor de stat gestionată de MDLPL.

Recensamânt

• La finele lunii martie 2008, existau 41 de parcuri industriale, dintre care 36 aveau titluri acordate prin ordinul MIRA, restul fiind înfiinţate prin HG.

• La sfârşitul anului trecut, în parcurile industriale constituite conform OG nr.65/ 2001 activau  641 de agenţi economici.

• Firmele ce activau în parcurile industriale şi societăţile de administrare a parcurilor cumulau un număr de circa 31.000 de angajaţi, la finele lui 2007.