'În anul 2012, aproape 23% din consumul brut de energie al ţării noastre provenea din surse regenerabile. Creşterile ponderii energiei verzi livrate în sistemul naţional au cunoscut o evoluţie spectaculoasă an de an, astfel că, la finalul anului 2013, ponderea surselor regenerabile în consumul de electricitate a ajuns la 40%. Dezvoltarea sectorului energiilor regenerabile în România a plecat de la două premise favorabile acestui domeniu: pe de-o parte ţara noastră are un potenţial al surselor de energie regenerabilă care a făcut ca experţi mondiali să plaseze România pe locul 10 în lume, în clasamentul ţărilor celor mai atractive pentru investiţii în energia vântului şi locul 13 în lume la capitolul potenţial total al surselor de energie regenerabilă. Dincolo de acest potenţial România a găsit soluţii pentru investitori stabilind o schemă naţională de sprijin, care a generat dezvoltarea cu paşi repezi a acestui sector', a afirmat Korodi.

În ceea ce priveşte efectele sociale şi ale ocupării forţei de muncă, ministrul Korodi a subliniat că 'nu există nicio îndoială că efectele economice, sociale şi de muncă ale dezvoltării acestui sector sunt interconectate. De exemplu, în sectorul energiei eoliene din România, cifrele vorbesc de 4,5 miliarde de euro care vor intra în economia ţării noastre pe parcursul celor 20 de ani de viaţă ai centralelor eoliene instalate până în prezent, peste 10.000 de locuri de muncă de înaltă calificare, create în timpul construirii şi operării parcurilor eoliene şi peste 3 milioane de euro anual pentru comunităţile locale, venituri rezultate din utilizarea terenurilor pe care sunt amplasate aceste parcuri'.

Ministrul român al Mediului a precizat, totodată, că 'sectorul energiilor regenerabile din România va atinge o nouă dimensiune, atunci când consumatorii casnici din România vor deveni din consumatori – producători, înlocuind sistemele clasice de energie cu cele regenerabile.

'România a încurajat şi această latură a dezvoltării sectorului prin Programul Casa Verde, care a făcut ca peste 25.000 de familii din România să folosească deja sisteme verzi', a adăugat Attila Korodi.

Iniţiativa Central Europeană promovează cooperarea dintre statele membre ale Uniunii Europene şi cele ne-membre în domeniile protecţiei mediului, turismului şi agriculturii. România a exercitat Preşedinţia CEI în anul 2009, pentru prima dată de la dobândirea statutului de membru al Iniţiativei. În prezent, preşedinţia forului este deţinută de Austria.

Printre obiectivele CEI se numără: cooperarea multilaterală economică, cooperarea transfrontieră şi inter-regională. Statele membre ale Iniţiativei Central Europene sunt: Albania, Austria, Belarus, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Italia, Republica Macedonia, Republica Moldova, Muntenegru, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Serbia, Ucraina şi Ungaria.

AGERPRES