in timp ce i piaţa de publicitate se simte o nevoie acută de specializare – şi ca atare instituţii cu rol formator (Uniunea Agenţiilor de Publicitate din Rominia sau Facultatea de Relaţii Publice şi Comunicare David Ogilvy) organizează lunar cursuri şi concursuri – guvernanţii, manifestind un dispreţ funciar faţă de oferta comunicaţioniştilor din sectorul privat, au demarat recent o campanie de PR după o reţetă care a funcţionat impecabil timp de 40 de ani. Scopul campaniei cu acoperire pe toate canalele de televiziune şi-n presa centrală? Imaginea pozitivă a puterii actuale, i toată paradigma ei, de la şeful statului, pină la reprezentanţii structurilor guvernamentale. Deşi la noi s-a format o categorie de companii care oferă servicii specializate i imagine şi PR politic, scenariştii Puterii au mizat pe inspiraţia personală, fundamentată pe experienţa desuetă a acţiunilor de „publicitate neconvenţională” de dinainte de 1989.
Scopul actualei Puteri, acela de a-şi pudra puţin imaginea, e absolut justificabil, iar punerea i practică e un kitsch desăvirşit: şeful statului face vizite de curtoazie, fiind itimpinat de un personaj drapat cu tricolor, ca o regină a frumuseţii. Alături de acesta se află o prezenţă feminină iveşmintată i straie populare, care oferă oaspetelui colac alb şi sare. Un lider de opinie din zona Gorjului a iţeles că după zece ani de tăcere, poate vorbi, i sfirşit, o limbă cunoscută. Aşa că specialistul i publicitate netradiţională (BTL) a croit, cu ocazia vizitei deja amintite, un eveniment cu panduri călări, cu un Tudor Vladimirescu resuscitat şi mai falnic ca oricind, eveniment la care cirpit şi un discurs. Momentul i care i-a dat glas a fost deopotrivă solemn şi ilar. Aflăm că şeful statului a fost iaintat la rangul de prim (secretar, pardon!) pandur al ţării. Informaţia a fost difuzată fără umbră de comentariu ironic la Ştirile Pro TV, post care, itre noi fie vorba, şi-a pierdut definitiv aerul glamour, i schimbul unuia hei-rupist, de salopetă. in acest sens e de sesizat noua campanie procurăţenie care e trimbiţată la propriu, promo-ul beneficiind de coloana sonoră a unor triumfale acorduri utecisto-mobilizatoare.
De la şapca L