Conform raportului CE către Consiliul UE privind implementarea acţiunilor incluse în recomandare, cele mai multe printre care şi Bulgaria, au pus în practică între şase şi nouă acţiuni, în timp ce un grup de nouă ţări au introdus între 10 şi 12 acţiuni. La polul opus se află România şi Grecia, care au implementat doar între una şi trei dintre acţiunile din recomandare.

Dintre cele 13 acţiuni preconizate în recomandare analizate în raportul CE trei au fost implementate în cele mai multe ţări, respectiv 24. Este vorba despre includerea siguranţei pacienţilor între priorităţile politicilor de sănătate publică, desemnarea unei autorităţi competente responsabile de siguranţa pacienţilor şi încurajarea formării privind siguranţa pacienţilor în instituţii sanitare.

Acţiunile introduse de cele mai puţine ţări sunt includerea siguranţei pacienţilor în educaţia şi formarea personalului sanitar (3 ţări), furnizarea de informaţii complete pacienţilor cu privire la siguranţa pacienţilor (5), difuzarea cunoştinţelor esenţiale privind siguranţa pacienţilor în rândul personalului sanitar (11) şi dezvoltarea la pacienţi a competenţelor esenţiale în domeniul siguranţei pacienţilor (12).

Comparând situaţia din 2012 cu cea din 2008, observă raportul CE, progresele s-au înregistrat mai ales în domeniul sistemelor de raportare şi învăţare. Astfel, 16 sisteme sunt fără caracter punitiv, faţă de doar patru în 2008, iar 11 oferă posibilitatea pacienţilor de a raporta evenimentele adverse, faţă de numai trei în 2008.

Recomandarea solicită statelor membre să instituie sisteme de raportare şi de învăţare privind evenimentele adverse, iar în iulie 2012, aceste sisteme au fost pe deplin operaţionale în 15 state membre şi parţial implementate în alte 11. Cu toate acestea, în alte domenii au fost înregistrate progrese modeste, de exemplu în evaluarea sistemelor existente în materie de siguranţă a pacienţilor.