Pentru calificarea operator ghişeu bancă experţii au identificat 8 competenţe absolut necesare fiecărui ocupant al acestei poziţii din sistemul financiar-bancar, iar beneficiul acestui program de perfecţionare acreditat constă în dobândirea tuturor acestor competenţe pe parcursul a 30 de ore de predare, din care cel puţin 20 de ore sunt dedicate aplicaţiilor practice.

Obiectivul cursului
Programul Operator ghişeu bancă are ca obiectiv dezvoltarea următoarelor competenţe:
§    Promovarea produselor şi serviciilor bancare specifice activităţii ghişeului bancar;
§    Gestionarea operaţiunilor cu numerar şi a activităţii de management de numerar;
§    Asigurarea suportului în funcţionarea activităţii de tezaur;
§    Realizarea activităţilor specifice casei de schimb valutar;
§    Asigurarea condiţiilor pentru deservirea clienţilor la ATM;
§    Identificarea riscului operaţional;
§    Întocmirea documentelor specifice activităţii;
§    Efectuarea operaţiunilor fără numerar cu instrumente de plată de debit.

Grupul ţintă – personalul din sistemul financiar-bancar implicat în activitatea de operaţiuni cu numerar/instrumente de plată de debit şi tuturor persoanelor care doresc să-şi dezvolte competenţe noi în domeniul bancar.

Condiţii de acces
§    studii medii (la curs au acces şi absolvenţi de liceu sau studenţi)
§    promovare test iniţial

Traineri
Anamaria Ciuhuta – cu o experienţă în domeniul bancar de peste 13 ani, a debutat în traseul carierei ca ofiţer bancar în unitate operaţională, ca mai târziu să devină analist de procese în centrală, manager de sucursală şi manager în centrala băncii cu specializare în organizarea proceselor, metodologie şi risc operaţional. Este posesoare a Diplomei Bancare, a Certificatului Bancar European şi a titlului de Executive MBA. Colaborarea cu Institutul Bancar Roman datează de circa 5 ani, perioadă în care a dobândit calitatea de formator certificat.

Costin Iutiş – are peste 10 ani experienţă în domeniul bancar, ocupând poziţii atât în centrală cât şi în sucursale – Customer Service Officer, Operations Coordinator, Front officer, Cashier – în cadrul Raiffaisen Bank şi Bank of Cyprus. În prezent ocupă poziţia de Organisation & Methodology Analyst la Bank of Cyprus. Este colaborator al Institutului Bancar Roman şi a dobândit calitatea de formator certificat.

Denisa Pătruşca – are o experienţă foarte bogată în domeniul bancar – aproape 20 de ani, a ocupat o serie de poziţii de conducere şi de execuţie – Deputy Branch Manager, Supervisor- Operational Division, Account  officer, Banking officer, Accountant – în cadrul Raiffaisen Bank, Bankcoop, Piraeus Bank şi Bank of Cyprus. În prezent ocupă poziţia de Application Support Coordinator la Bank of Cyprus – Head Office. Pe parcursul carierei a fost implicată într-o serie de training-uri interne, iar după ce a demarat colaborarea cu Institutul Bancar Roman a devenit formator certificat.

Evaluare
Evaluarea iniţială – testul iniţial (test grilă), care va fi susţinut în prima zi de curs, are scopul adaptării programului de formare la nevoile cursanţilor.
Evaluarea finală – constă în probă teoretică  (test grilă) şi o probă practică (susţinerea unui proiect).

Certificare
Participanţii care obţin media finală de cel puţin 7 (din 10) vor primi un certificat de absolvire şi suplimentul descriptiv al certificatului în care se menţionează competenţele specifice dobândite.
Certificatul este eliberat de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei având recunoaştere naţională.

Acte necesare înscrierii
Copie diplomă de bacalaureat / licenţă, Copie act de identitate, Formular de înscriere

Durata cursului
30 ore de pregătire, din care 10 ore pentru instruire teoretică şi 20 ore pentru instruire practică
Prima serie a acestui curs se va desfăşura în următoarele zile:
25 februarie 2012
3 martie 2012
17 martie 2012
24 martie 2012
31 martie 2012
Program – sâmbătă  9 – 16
Evaluarea finală se va organiza la cca. o săptămână după finalizarea cursului.

Institutul Bancar Român va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, certificat de participare la finalizarea cursului, bază materială necesară şi protocol pe durata desfăşurării cursului.

Taxa de participare – 1450 lei

Contravaloarea cursului poate fi achitată în 2 rate egale (725 lei), prima rată cu 4 zile înaintea lansării cursului (20 februarie), a doua până la (20 martie), aceasta fiind şi condiţie de intrare la examenul final.

Plata se va face în contul Institutului Bancar Român, RO07BRMA0700070894700000, deschis la Banca Românească – SMB (pe ordinul de plată vă rugăm să specificaţi numele cursanţilor şi titlul cursului), sau cu numerar la casieria IBR.

În cazul în care un participant anunţă retragerea sa de la curs cu 1-2 zile, înainte de începerea cursului, din taxa de participare se reţine un procent de 17 %.

În cazul în care un participant anunţă retragerea la data începerii cursului, taxa de participare nu se mai restituie. În toate cazurile există posibilitatea înlocuirii participantului retras cu un alt participant, caz în care nu se percepe nici o penalizare.

Contact
Georgiana Gojgărea
021 327 48 93; 0748 886 819