In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. P pct. 3 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. – (1) Prezenta ordonanta stabileste cadrul juridic unitar referitor la producerea, ambalarea, depozitarea, transportul si comercializarea alimentelor, responsabilitatile producatorilor si comerciantilor de alimente, organizarea controlului oficial al alimentelor si sanctiunile in vederea protejarii calitatii alimentelor.
(2) Aplicarea prevederilor prezentei ordonante protejeaza consumatorii de practici incorecte la fabricarea, depozitarea si comercializarea alimentelor si asigura conditii pentru informarea lor corecta si completa, in conformitate cu reglementarile legale privind protectia consumatorilor.
Art. 2. – Reglementarile prezentei ordonante nu se aplica alimentelor produse in gospodarii individuale pentru consumul propriu si nici produselor alimentare care sunt in tranzit sau care sunt depozitate temporar, ca bunuri care tranziteaza tara, daca nu reprezinta un pericol pentru sanatatea umana sau pentru mediu.
Art. 3. – In sensul prezentei ordonante, termenii folositi se definesc dupa cum urmeaza:
a) alimente – produse in stare naturala sau prelucrate, destinate consumului uman, inclusiv apa minerala si guma de mestecat, din care se exclud tutunul, produsele medicinale si substantele narcotice sau psihotrope;
b) alimente de origine animala – alimente constand din sau continand aproape in exclusivitate produse de origine animala;
c) alimente de origine vegetala – alimente constand din sau continand aproape in exclusivitate produse de origine vegetala;
d) alimente cu destinatie nutritionala speciala – alimente care au o compozitie corespunzatoare cu scopurile nutritionale pretinse. Aceste alimente trebuie sa indeplineasca cerintele nutritionale speciale ale anumitor categorii de persoane ale caror procese digestive sau metabolice sunt perturbate ori care se afla in conditii fiziologice speciale sau ale sugarilor si copiilor mici sanatosi;
e) alimente modificate genetic – alimente (seminte, fructe, tuberculi, bulbi si altele asemenea) care contin o combinatie noua de material genetic obtinut prin tehnici de bioinginerie;
f) ingrediente – orice substanta, inclusiv aditivii, folosita in producerea sau prepararea alimentelor si prezenta in produsul finit ca atare sau intr-o forma modificata;
g) aditivi alimentari – orice substante naturale sau artificiale, cu sau fara valoare nutritiva, care in mod normal nu se consuma ca alimente si nu se utilizeaza ca materii prime, dar se adauga alimentelor in timpul prepararii, procesarii, ambalarii, transportului sau depozitarii, in scopul de a influenta favorabil proprietatile fizice, chimice, microbiologice si senzoriale, precum si capacitatea de conservare ale acestora;
h) contaminanti alimentari – orice substante care nu se adauga in mod intentionat alimentelor, dar care sunt prezente in aceste alimente ca rezultat al tratamentelor aplicate in timpul cresterii plantelor, cresterii animalelor sau al altor operatiuni de procesare a alimentelor, ori ca rezultat al contaminarii mediului;
i) nutrienti – substante nutritive, respectiv protide, lipide, glucide, vitamine si elemente minerale (macro- si microelemente);
j) materiale in contact cu alimentele – materiale care vin in contact direct cu alimentele si sunt cumparate impreuna cu acestea;
k) etichetare – orice cuvinte, detalii, marci, desene sau simboluri, aplicate pe un ambalaj, document, nota, eticheta, inel sau guler, care insotesc sau se refera la un aliment;
l) alimente preambalate – orice aliment in ambalaj individual, care se vinde sub aceasta forma si al carui continut nu poate fi modificat fara deschiderea sau schimbarea ambalajului;
m) comercializarea alimentelor – orice operatiune de vanzare-cumparare, import-export, al carei scop este de a oferi alimente unei terte parti, cu exceptia celor destinate unor cercetari stiintifice si expertize de laborator;
n) igiena alimentara – toate masurile necesare pentru a asigura protectia, stabilitatea si salubritatea alimentelor, pornind de la cultivare sau crestere, productie sau fabricatie, pana la consumul final;
o) material de ambalare – orice tip de recipiente sau orice material de invelire si acoperire, care protejeaza alimentul de contaminare si de modificare a calitatii;
p) reziduu – orice substanta, inclusiv derivatii si metabolitii sai, care in mod natural nu se gaseste in alimente, dat care poate fi regasita ca urmare a incorporarii ei in mod constient sau accidental si care prin depasirea limitelor maxime admise poate constitui factor de risc pentru sanatate;
q) calitatea alimentului – totalitatea proprietatilor intrunite de aliment, care il fac compatibil cu reglementarile specifice si cerintele consumatorilor;
r) termen de valabilitate – data pana la care alimentele isi mentin proprietatile specifice, cand sunt pastrate in mod corespunzator, si care reprezinta termenul limita de consum;
s) specificatie tehnica – document care descrie metoda de fabricatie, compozitia, parametrii de calitate, conditiile de ambalare, etichetare, depozitare si transport;
t) adjuvanti – substante, altele decat materiile prime, utilizate in procesul de fabricatie si care se regasesc ca atare sau sub forma de derivati in produsul finit;
u) siguranta alimentelor – garantia ca alimentele nu constituie un pericol pentru consumator atunci cand sunt preparate si/sau consumate conform destinatiei lor;
v) alimente contrafacute – alimente a caror calitate, mentionata in declaratia de conformitate, standardul sau specificatia tehnica de produs si pe eticheta, a fost modificata, intentionat sau nu, intr-un mod care ar putea constitui un risc pentru sanatatea consumatorilor, le-ar putea leza interesele sau i-ar informa gresit.

CAPITOLUL II
Conditii generale

Sectiunea 1
Unitatile producatoare de alimente
Art. 4. – Unitatile in care se produc alimente pot fi amplasate numai in acele spatii care indeplinesc conditiile stabilite prin reglementari legale in vigoare.
Art. 5. – Alimentele pot fi produse numai in unitatile care indeplinesc conditiile de functionare, stabilite prin reglementarile legale in vigoare.
Sectiunea a 2-a
Conditii de fabricare
Art. 6. – La fabricarea alimentelor se pot utiliza numai acele materii prime, aditivi, auxiliari tehnologici, materiale de ambalare sau orice alte materiale care vin in contact cu alimentele, avizate de catre Ministerul Sanatatii, de comun acord cu Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, conform reglementarilor legale in vigoare.
Art. 7. – Fabricarea, depozitarea si transportul alimentelor se fac cu respectarea normelor tehnologice, igienico-sanitare si sanitare veterinare, care sa asigure indeplinirea cerintelor de sanatate publica, de igiena alimentara si de calitate a alimentelor.
Sectiunea a 3-a
Conditii privind personalul
Art. 8. – Fabricarea, depozitarea, transportul si comercializarea alimentelor se fac numai de catre persoanele care indeplinesc conditiile de sanatate stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si care, pentru operatiunile pe care le executa, intrunesc calificarea necesara si detin cunostinte suficiente in domeniul sanatatii publice, igienei alimentelor sau igienei muncii, atestate conform reglementarilor legale in vigoare.
Sectiunea a 4-a
Conditii privind compozitia si calitatea alimentelor
Art. 9. – (1) Alimentele trebuie sa aiba o compozitie care sa asigure atat calitatea acestora, cat si sanatatea consumatorilor si sa indeplineasca conditiile de igiena prevazute de normele legale in vigoare.
(2) Reglementarile privind nivelul de admisibilitate a aditivilor alimentari si a adjuvantilor din compozitia alimentelor, precum si igiena alimentelor se stabilesc de catre Ministerul Sanatatii, de comun acord cu Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.r
Sectiunea a 5-ar
Conditii privind utilizarea aditivilor alimentarir
Art. 10. – La fabricarea sau manipularea alimentelor destinate comercializarii sunt interzise:r
a) utilizarea aditivilor care nu au fost autorizati, fie singuri sau in combinatie cu alte substante;r
b) utilizarea proceselor tehnologice in vederea obtinerii de aditivi neautorizati in produsele alimentare;r
c) utilizarea aditivilor autorizati peste limitele maxime admise.r
Art. 11. – Se interzice comercializarea alimentelor, daca acestea au fost fabricate sau manipulate cu incalcarea prevederilor art. 10 ori daca nu sunt compatibile cu alte reglementari legale in vigoare.r
Art. 12. – Se interzice comercializarea aditivilor sau a schimbatorilor de ioni, a caror utilizare este interzisa la fabricarea sau manipularea alimentelor.r
Art. 13. – Fac exceptie de la prevederile art. 10:r
a) aditivii care au fost indepartati din alimente complet sau se regasesc in produsul care urmeaza sa fie vandut in cantitati reziduale, tehnic inevitabile si tehnologic inactive, incapabile sa primejduiasca sanatatea sau sa modifice proprietatile organoleptice ale produsului;r
b) apa distilata sau demineralizata, aerul, azotul sau dioxidul de carbon, pentru situatiile in care acestea nu sunt utilizate ca presurizanti sau hidrogenul, daca se foloseste la hidrogenarea grasimilor sau la fabricarea alcoolilor.r
Art. 14. – In vederea protejarii intereselor consumatorilor si tinand seama de cerintele tehnologice, nutritionale si dietetice ale alimentelor, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Sanatatii si alte organisme interesate, dupa caz, sunt abilitate sa emita ordine sau instructiuni comune privitoare la:r
a) aprobarea utilizarii aditivilor in general sau numai pentru anumite alimente ori pentru anumite scopuri;r
b) specificarea aditivilor admisi si a limitelor maxime pentru aditivi si produsii lor de reactie continuti in alimente, precum si a conditiilor de puritate pentru aditivi si schimbatorii de ioni;r
c) fabricarea, manipularea si comercializarea aditivilor si schimbatorilor de ioni;r
d) interzicerea sau restrictionarea utilizarii anumitor aditivi si schimbatori de ioni la fabricarea alimentelor;r
e) reactualizarea aditivilor admisi, in functie de conditiile de folosire si de informatiile stiintifice.r
Sectiunea a 6-ar
Conditii privind contaminantii, in general, radiatiile saur
utilizarea materialelor radioactiver
Art. 15. – (1) Ministerul Sanatatii si Ministerul Agriculturii si Alimentatiei sunt abilitate sa adopte reglementari comune privind prezenta contaminantilor in alimente.r
(2) Reglementarile trebuie sa se bazeze pe principiul ca alimentul care contine un contaminant, intr-o cantitate neacceptata din punctul de vedere al sanatatii publice, respectiv la un nivel de toxicitate care depaseste limitele maxime admise, sa nu fie fabricat si distribuit in vederea comercializarii.r
Art. 16. – (1) La fabricarea si comercializarea alimentelor sunt interzise:r
a) folosirea in fabricatie a materiilor prime cu grad de radioactivitate peste limitele maxime admise sau marirea prin prelucrare a concentratiei substantelor radioactive naturale, aflate in materia prima;r
b) tratarea alimentelor cu radiatii ultraviolete sau ionizante, fara autorizare sanitara prealabila;r
c) comercializarea alimentelor tratate cu radiatii, prin incalcarea prevederilor lit. a) si b);r
d) comercializarea alimentelor iradiate peste limitele admise de legislatia in vigoare.r
(2) Ministerul Sanatatii, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si organismul national pentru controlul radiatiilor sunt abilitate sa emita reglementari comune pentru:r
a) stabilirea limitelor maxime admise privind nivelul de contaminare radioactiva a alimentelor;r
b) aprobarea efectuarii unor tratamente cu radiatii in general sau pentru anumite alimente ori in anumite scopuri, daca aceasta corespunde intereselor consumatorilor;r
c) specificarea anumitor procese pentru tratarea autorizata cu radiatii, daca aceasta este necesara in vederea protejarii intereselor consumatorilor.r
Art. 17. – Cantitatea de aditivi continuta in alimente si autorizata prin ordinele emise conform prevederilor art. 14 si utilizarea tratamentului cu radiatii, autorizat prin ordinele emise conform prevederilor art. 16 alin. (2) lit. a), trebuie sa fie declarate conform prevederilor legale in vigoare.r
Sectiunea a 7-ar
Conditii privind reziduurile de pesticide si alte produser
care se regasesc in alimenter
Art. 18. – (1) Se interzice comercializarea alimentelor care contin:r
a) reziduuri ale substantelor utilizate pentru protectia plantelor, fertilizatori, asa cum sunt definite in reglementarile legale specifice, sau alte produse pentru tratarea plantelor si solului produse pentru protejarea depozitarii ori produsele lor de degradare sau de reactie, peste limitele prevazute in reglementarile legale in vigoare;r
b) reziduuri ale substantelor utilizate pentru protectia plantelor, asa cum sunt definite de reglementarile legale specifice, care nu au fost autorizate si care sunt interzise a fi folosite pentru alimente sau pentru materiile lor prime;r
c) reziduuri de antibiotice, substante medicamentoase, hormoni, substante anabolizante, ca rezultat al folosirii acestora in practica zootehnica pentru stimularea cresterii animalelor si in practica sanitara veterinara pentru tratarea animalelor bolnave;r
d) metale grele sau alte substante nocive, care polueaza mediul si care provin in principal din sfera industriala si a transportului;r
e) micotoxine care provin din dezvoltarea mucegaiurilor toxigene pe materiile prime sau pe produsele finite.r
(2) Ministerul Sanatatii este abilitat sa emita ordine comune cu Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si cu avizul altor organisme abilitate, pentru:r
a) stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri sau alte substante in sau pe alimente;r
b) interzicerea comercializarii alimentelor al caror continut in reziduuri sau in alte substante depaseste limita maxima admisa;r
c) stabilirea masurilor pentru dezinfectarea, decontaminarea si dezinfestarea camerelor sau echipamentelor in care sau cu care au fost fabricate, manipulate sau comercializate alimentele, precum si specificarea, interzicerea sau restrictionarea utilizarii de mijloace, echipamente sau metode, in vederea protejarii intereselor consumatorilor.r
Sectiunea a 8-ar
Conditii privind prezenta in alimente a substantelor active farmacologicr
Art. 19. – (1) Se interzic fabricarea si comercializarea alimentelor de origine animala, daca ele contin reziduuri de substante active farmacologic sau produsele lor de metabolism:r
a) a caror utilizare a fost interzisa la aceste animale, prin reglementari legale specifice;r
b) care depasesc limitele maxime admise de reziduuri de medicamente de uz veterinar in produsele de origine animala, prevazute de reglementarile specifice legale in vigoare;r
c) care nu au fost autorizate sau inregistrate ca medicamente pentru tratamentul animalelor sau a caror utilizare a fost interzisa prin alte reglementari legale in vigoare ori care nu sunt autorizate pentru utilizare ca aditivi in hrana animalelor.r
(2) In situatiile in care substantele active farmacologic sunt autorizate si inregistrate ca medicamente ori sunt autorizate ca aditivi in hrana animalelor, se pot fabrica alimente de origine animala, care pot fi comercializate, daca sunt respectate perioadele de asteptare, stabilite in reglementarile specifice legale in vigoare.r
(3) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si Ministerul Sanatatii sunt abilitate sa emita ordine comune care:r
a) sa stabileasca limitele maxime pentru substantele farmacologic active si produsele lor de reactie, care nu pot fi depasite in sau pe alimentele comercializate;r
b) sa excluda din tratamentul animalelor, in totalitate sau pentru anumite scopuri, acele substante farmacologic active, care ar conduce la depasirea continutului de reziduuri admis in alimentele de origine animala, sau sa stabileasca perioade de asteptare pentru aceste substante si sa interzica comercializarea alimentelor care au fost produse cu incalcarea acestor reglementari.r
Sectiunea a 9-ar
Conditii privind alimentele cu destinatie nutritionala r
speciala, a suplimentelor nutritive, a alimentelor fortificate r
si a celor modificate geneticr
Art. 20. – Ministerul Sanatatii impreuna cu Ministerul Agriculturii si Alimentatiei sunt abilitate sa adopte reglementari pentru specificarea conditiilor de fabricare si manipulare aplicabile alimentelor destinate unor cerinte speciale de nutritie, precum si a conditiilor privind comercializarea acestor produse. Reglementarile se vor baza pe principiul comercializarii numai a alimentelor destinate unor cerinte speciale de nutritie, care nu sunt periculoase pentru sanatatea publica si, pentru care se asigura o informare corespunzatoare a consumatorilor privind proprietatile si caracteristicile acestora.r
Art. 21. – Alimentele care indeplinesc cerinte speciale de nutritie, cele supuse tratamentului cu radiatii ionizante, precum si cele modificate genetic se avizeaza de catre Ministerul Sanatatii.r
Art. 22. – (1) Ministerul Sanatatii este abilitat sa reglementeze utilizarea nutrientilor in alimente si in suplimentele de hrana.r
(2) Reglementarea trebuie sa stabileasca reguli privind fortificarea, restaurarea cu nutrienti a alimentelor, precum si reguli privind fabricarea si comercializarea suplimentelor de hrana care contin nutrienti. Aceasta reglementare trebuie sa prevada doza zilnica recomandata de nutrienti si sa asigure consumatorii ca alimentele fortificate, restaurate si normalizate cu nutrienti si suplimentele de hrana care contin nutrienti nu sunt periculoase pentru sanatatea publica.r
Art. 23. – Ministerul Sanatatii impreuna cu Comisia Nationala pentru Statistica au obligatia sa verifice anual datele privind nutritia pe diferite segmente ale populatiei, precum si datele privind securitatea alimentara, pe care trebuie sa se bazeze recomandarile privind „costul zilnic al consumatorului” si cantitatea minima de produse necesare, si sa informeze Guvernul asupra concluziilor.r
r
CAPITOLUL IIIr
Conditii privind productia, igiena si ambalarea alimentelorr
r
Sectiunea 1r
Responsabilitatile producatorilor de alimenter
Art. 24. – Producatorii de alimente, persoane fizice sau juridice, vor comercializa numai alimentele care prezinta siguranta, sunt salubre si apte pentru consum si se inscriu in prevederile stabilite de prezenta ordonanta si de alte acte normative in vigoare.r
Art. 25. – (1) Producatorii de alimente sunt obligati sa respecte parametrii privind proprietatile organoleptice, fizice, chimice, microbiologice si toxicologice ale alimentelor conform standardelor, specificatiilor tehnice si reglementarilor actelor normative in vigoare.r
(2) Producatorii de alimente sunt obligati sa indice parametrii de calitate ai produselor fabricate, destinate comercializarii, in standardele sau specificatiile tehnice ale produselor, pe etichete si in declaratiile de conformitate care insotesc produsele comercializate.r
(3) Producatorii de alimente sunt obligati sa organizeze si sa aplice controlul calitatii alimentelor, fabricate sau manipulate, in laboratoare proprii sau in laboratoare autorizate.r
(4) Fabricarea si comercializarea alimentelor contrafacute sunt interzise.r
Art. 26. – Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si Ministerul Sanatatii adopta prin ordin comun reglementari, prin care se stabilesc conditiile privind igiena alimentelor si alte cerinte obligatorii privind fabricarea si manipularea alimentelor, precum si procedurile de verificare a conformitatii cu aceste cerinte.r
Art. 27. – Reglementarile vor stabili prevederi pentru fabricarea si manipularea alimentelor in mod igienic, iar operatorii din industria alimentara trebuie sa identifice si sa corecteze orice faza critica pentru asigurarea securitatii alimentare. Aceste reglementari vor stabili prevederi pentru identificarea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea procedurilor adecvate ale securitatii alimentare, prin dezvoltarea sistemului propriu de analiza a riscurilor punctelor critice de control.r
Art. 28. – (1) Ministerul Sanatatii, impreuna cu Ministerul Industriei si Comertului sunt abilitate sa adopte reglementari privind materialele care vin in contact cu alimentele.r
(2) Reglementarile trebuie sa includa conditii generale pentru toate materialele care vin in contact cu alimentele si sa indice masuri si proceduri specifice pentru categorii diferite de materiale care vin in contact cu alimentele.r
(3) Reglementarile trebuie sa stabileasca prevederi privind utilizarea in contact direct cu alimentele numai a materialelor necesare pentru ambalarea sau protejarea alimentelor si care sa permita manipularea lor.r
(4) Materialele care vin in contact cu alimentele vor fi avizate de catre Ministerul Sanatatii si vor fi fabricate conform standardelor sau specificatiilor tehnice, astfel incat in conditii de utilizare normale si prevazute constituientii lor sa nu fie transferati alimentelor in cantitati care ar putea periclita sanatatea publica sau ar determina o modificare neacceptabila a compozitiei alimentelor ori ar modifica caracteristicile lor organoleptice.r
Art. 29. – Ministerul Sanatatii, impreuna cu Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Industriei si Comertului si cu alte organisme competente, dupa caz, sunt abilitate sa adopte reglementari privind etichetarea alimentelor.r
Art. 30. – (1) Etichetarea alimentelor trebuie sa ofere informatii astfel incat sa nu induca in eroare cumparatorul, indeosebi in ceea ce priveste:r
a) originea sau provenienta, numele sub care este comercializat alimentul, ingredientele folosite, cantitatea neta, termenul de valabilitate, numele si adresa producatorului, ale celui care a ambalat alimentul sau ale comerciantului, conditiile de depozitare sau de utilizare speciale, indicatiile de utilizare in cazul in care ar fi imposibila folosirea produsului in lipsa acestora;r
b) atribuirea unor efecte sau proprietati pe care alimentele nu le poseda;r
c) sugerarea ca alimentele poseda caracteristici speciale, cand, de fapt, toate alimentele similare detin aceste caracteristici;r
d) atribuirea proprietatii de prevenire, tratare sau vindecare a unor boli umane sau referirea la aceste proprietati, daca alimentele nu sunt autorizate prin reglementari legale in vigoare.r
(2) Aceste interziceri sau restrictii se aplica si la prezentarea in scop de reclama a alimentelor.r
Art. 31. – Inscrisurile de pe eticheta alimentelor trebuie sa fie vizibile, lizibile si scrise cel putin in limba romana.r
Art. 32. – Ministerul Sanatatii poate adopta reglementari specifice privind etichetarea, prezentarea sau reclama produselor cu destinatie nutritionala speciala si a altor categorii de alimente, daca sunt necesare pentru protectia consumatorilor sau pentru o informare corecta a acestora.r
r
CAPITOLUL IVr
Comercializarea alimentelorr
r
Sectiunea 1r
Conditii pentru oferirea alimentelor spre vanzarer
Art. 33. – (1) Alimentele pot fi comercializate numai in spatii special amenajate si destinate acestui scop, in conditii de igiena adecvate si cu respectarea prevederilor legale in vigoare.r
(2) Ministerul Industriei si Comertului, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Sanatatii impreuna cu alte organisme interesate, abilitate, sunt abilitate sa adopte reglementari specifice comune privind comercializarea alimentelor pe pietele organizate sau in afara acestora.r
Art. 34. – (1) Alimentele oferite spre comercializare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:r
a) sa fie fabricate, conform prevederilor legale, in scopul protectiei sanatatii publice, protectiei igienei alimentului si protectiei calitatii produsului;r
b) sa se incadreze in nivelurile maxime admise de contaminare fizica, chimica, microbiologica, toxicologica sau radiologica, stabilite prin reglementari speciale;r
c) sa se incadreze in parametrii de calitate conform reglementarilor specifice sau cerintelor mentionate in declaratia de conformitate, in standardul sau specificatia tehnica de produs si sa corespunda cu inscrisurile de pe eticheta;r
d) sa fie ambalate, etichetate si marcate conform reglementarilor specifice, iar inscriptionarea etichetelor sa fie vizibila, lizibila si corecta;r
e) eticheta trebuie sa indice cantitatea de aditivi autorizata, continuta in alimente, si, dupa caz, utilizarea tratamentului cu radiatii autorizat;r
f) sa fie avizate sanitar si sanitar veterinar, dupa caz, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.r
(2) Alimentele din import vor fi insotite de documente complete din partea exportatorului, intocmite conform reglementarilor legale in vigoare.r
Sectiunea a 2-ar
Restrictii privind comercializarea alimentelorr
Art. 35. – (1) Se interzice comercializarea alimentelor care:r
a) nu sunt insotite de documente care le atesta originea, provenienta si calitatea;r
b) sunt manipulate si comercializate in conditii necorespunzatoare de igiena, care pun in pericol sanatatea consumatorilor;r
c) afecteaza sanatatea consumatorilor prin vanzarea unor produse sau substante drept alimente.r
(2) Se interzice comercializarea unor produse care nu sunt alimente, dar care ar putea fi confundate cu alimentele, datorita formei, mirosului, culorii, aparentei, prezentarii, etichetarii, volumului sau marimii.r
Art. 36. – (1) In scopul evitarii daunelor asupra sanatatii, cauzate de alimente, Ministerul Sanatatii, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, impreuna cu alte organisme interesate, dupa caz, sunt abilitate sa emita ordine comune pentru:r
a) interzicerea sau restrictionarea utilizarii anumitor produse, substante, obiecte sau procese tehnologice;r
b) specificarea utilizarii anumitor procese de fabricare sau manipulare a alimentelor;r
c) impunerea unor cerinte la fabricarea, manipularea sau comercializarea anumitor alimente;r
d) indicarea utilizarii avertismentelor, a altor prezentari cu efect de avertizare si precautii de siguranta, pentru anumite substante;r
e) interzicerea sau restrictionarea fabricarii sau manipularii anumitor substante daunatoare fiziologic in fabricile de procesare a alimentelor, precum si introducerea lor in astfel de fabrici.r
(2) Alimentele care au fost fabricate sau manipulate cu incalcarea prevederilor alin. (1) lit. a) si b) sunt interzise la vanzare.r
Sectiunea a 3-ar
Interdictii in vederea protejarii consumatorilor impotriva practicilor incorecter
Art. 37. – (1) In vederea protejarii consumatorului impotriva practicilor incorecte sunt interzise:r
a) comercializarea alimentelor contrafacute si a celor capabile sa creeze impresia ca au o calitate mai buna decat in realitate;r
b) utilizarea in scopul reclamei in general sau in cazuri particulare de descrieri sau diversi termeni, care sa indice ca alimentele sunt naturale, pure sau fara reziduuri ori poluanti, atunci cand aceste alimente contin aditivi autorizati, substante reziduale sau au fost supuse unui tratament autorizat cu radiatii;r
c) comercializarea alimentelor cu denumiri, informatii, prezentare sau reclama, care ar putea induce in eroare consumatorii;r
d) comercializarea produselor alimentare necorespunzatoare pentru consum sau care au fost fabricate sau manipulate cu incalcarea prevederilor sectiunii privind reclamele referitoare la sanatate din prezenta ordonanta.r
(2) Consumatorii sunt indusi in eroare in urmatoarele situatii:r
a) daca se pretinde ca alimentele ar cauza efecte pe care rezultatele cercetarii stiintifice le considera imposibile sau care nu se justifica;r
b) daca sunt utilizate denumiri, informatii, prezentari, prezentari grafice sau alte declaratii false, cu privire la originea alimentelor, cantitatea, data fabricatiei sau a ambalarii, termenul de valabilitate sau alte elemente de importanta decisiva la evaluarea lor;r
c) daca alimentele sunt prezentate ca medicamente.r
Sectiunea a 4-ar
Interdictii privind reclamele referitoare la sanatater
Art. 38. – (1) La comercializarea alimentelor sau cand li se face reclama in general ori pentru exemple particulare, in afara prevederilor art. 37 alin. (1), sunt interzise:r
a) utilizarea de declaratii privind prevenirea, ameliorarea sau vindecarea bolilor;r
b) referirea la recomandari sau expertize medicale;r
c) referirea la istoricul unor cazuri;r
d) sublinierea sau referirea la terti, indeosebi la scrisori de multumiri, recunoasteri sau recomandari, chiar daca acestea se refera la alinarea sau vindecarea bolilor;r
e) prezentarea de imagini ale unor medici sau persoane purtand uniforma profesiunii medicale sau aflate in exercitiu in procesul de desfasurare a unei activitati in domeniul sanatatii sau in serviciile comerciale sanitare si farmaceutice;r
f) utilizarea de declaratii care sa provoace sau sa exploateze teama populatiei;r
g) difuzarea de documente sau informatii scrise pentru instruirea populatiei pentru tratarea bolilor cu alimente.r
(2) Interdictiile prevazute la alin. (1) nu se aplica reclamelor care se adreseaza membrilor profesionisti din sanatate sau celor implicati in serviciile comerciale sanitare.r
(3) Interdictiile prevazute la alin. (1) lit. a) si g) nu se aplica alimentelor cu destinatie speciala, daca nu se fac altfel de precizari in ordinele sau instructiunile emise de Ministerul Sanatatii.r
Sectiunea a 5-ar
Masuri privind protectia consumatorilor impotriva r
practicilor incorecter
Art. 39. – Pentru protejarea consumatorilor impotriva practicilor incorecte si in scopul informarii lor corecte, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Sanatatii impreuna cu alte organisme interesate, dupa caz, sunt abilitate sa emita ordine comune, care sa reglementeze:r
a) informarea privind natura, continutul, originea, fabricantul sau participantul la vanzarea alimentelor;r
b) conditiile privind ambalarea, etichetarea, marcarea si pastrarea alimentelor, pana la consumatorul final;r
c) conditiile privind fabricarea, compozitia sau calitatea anumitor alimente, inclusiv a celor cu destinatie speciala;r
d) interzicerea vanzarii alimentelor sub anumite denumiri, informatii sau prezentari care pot induce in eroare si carora nu li se poate face reclama utilizand anumite prezentari grafice sau alte informatii care pot induce in eroare;r
e) interzicerea vanzarii alimentelor care contin substante sau obiecte nealimentare, ambalate separat sau impreuna cu alimentul, in acelasi ambalaj, daca acestea nu sunt necesare pentru prepararea, manipularea sau consumarea alimentului.r
Art. 40. – Pentru protejarea intereselor consumatorilor Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Sanatatii, impreuna cu alte organisme interesate, dupa caz, sunt abilitate sa emita ordine si instructiuni comune, care sa reglementeze:r
a) conditiile privind autorizarea unitatilor care produc, prelucreaza, depoziteaza, transporta si comercializeaza alimente;r
b) conditiile privind certificarea alimentelor pentru a fi declarate apte pentru consum uman;r
c) conditiile privind controlul unitatilor care produc, prelucreaza, depoziteaza, transporta si comercializeaza alimente.r
Sectiunea a 6-ar
Dispozitii privind utilizarea alimentelor si a produselor r
alimentare interzise sau periculoaser
Art. 41. – Ministerul Sanatatii impreuna cu Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si cu alte organisme abilitate, dupa caz, adopta reglementari comune privind retragerea de pe piata, interzicerea comercializarii si modalitatile de distrugere sau de folosire in alte scopuri a alimentelor care prezinta un risc pentru sanatate.r
r
CAPITOLUL Vr
Controlul oficial al alimentelorr
r
Sectiunea 1r
Organizarea controlului oficial al alimentelorr
Art. 42. – (1) Controlul oficial al alimentelor urmareste daca unitatile care produc, prelucreaza, depoziteaza, transporta sau comercializeaza alimentele, personalul implicat, obiectele sau materialele care vin in contact cu alimentele in timpul fabricatiei, manipularii sau comercializarii sunt conforme cu reglementarile legale in vigoare, respecta tehnologiile de fabricatie, inclusiv calitatea utilajelor de fabricatie. Scopul principal al controlului oficial al alimentelor este de a asigura ca alimentele destinate pietei interne sau exportului prezinta siguranta, sunt salubre, apte pentru consum si indeplinesc cerintele stabilite de aceasta ordonanta si de actele normative in vigoare.r
(2) Autoritatile competente, potrivit prezentei ordonante, controleaza alimentele produse si/sau comercializate, inclusiv alimentele provenite din import.r
(3) Autoritatile competente controleaza alimentele pe intregul lor circuit, de la producere pana la comercializare, conform atributiilor si competentelor legale in vigoare.r
Art. 43. – (1) Autoritatile competente pentru executarea controlului oficial al alimentelor sunt:r
a) autoritatile sanitare veterinare, fitosanitare si de control tehnologic, desemnate de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei;r
b) autoritatile sanitare desemnate de catre Ministerul Sanatatii;r
c) autoritatile abilitate pentru protectia consumatorilor.r
(2) Controlul alimentelor se realizeaza prin inspectiile efectuate de catre inspectorii de stat pentru controlul alimentelor, care au obligatia sa pastreze secretele de fabricatie sau datele pe care le cunosc despre unitatile controlate.r
(3) Inspectia cuprinde verificarea conditiilor de amplasare si de igiena a unitatilor in care alimentele sunt procesate, asigurarea apei potabile, verificarea mijloacelor de transport, a echipamentelor si mijloacelor tehnologice utilizate in procesarea alimentelor, etichetarea, materialele utilizate in contact cu alimentele, mijloacele, procedurile si materialele folosite pentru igienizarea si repararea unitatilor si echipamentelor si indepartarea reziduurilor.r
(4) In scopul verificarii calitatii alimentelor prin analize de laborator, inspectorii autorizati sa exercite controlul pot preleva probe de alimente, materiale in contact cu alimentele, substante utilizate pentru curatenie si reparatii, precum si orice alte substante care pot afecta caracteristicile alimentelor. Contravaloarea analizelor efectuate pe probele prelevate se taxeaza conform actelor normative in vigoare.r
(5) Inspectia cuprinde verificarea persoanelor care lucreaza in unitatile care produc, prelucreaza, depoziteaza, transporta sau comercializeaza alimente, pentru a stabili daca ele indeplinesc conditiile de sanatate si igiena.r
(6) Inspectia cuprinde verificarea certificarii de catre producator a calitatii alimentelor prin analize de laborator.r
Sectiunea a 2-ar
Drepturile si indatoririle inspectorilor de stat pentru r
controlul alimentelorr
Art. 44. – (1) Inspectiile sunt efectuate de catre inspectorii autorizati ai autoritatilor de stat, stabilite la art. 43 alin. (1) lit. a)-c), conform competentelor specifice.r
(2) Inspectorii sunt autorizati sa faca, copii de pe materialele si documentele care se afla in posesia celor inspectati sau referinte despre acestea.r
(3) Inspectorii sunt obligati sa pastreze secretul profesional si sa nu divulge unei terte parti secretele comerciale sau alte informatii confidentiale ori particulare, obtinute in timpul sau in legatura cu inspectia, daca nu li se cere sa faca aceasta de catre o autoritate judecatoreasca sau de catre partea inspectata.r
(4) Inspectorii care descopera sau suspecteaza neconformarea cu prevederile prezentei ordonante sau cu alte acte normative in vigoare vor lua masuri in conformitate cu prevederile acestora.r
(5) Inspectorii de stat pot solicita pe timpul controlului, dupa caz, protectia personala si sprijinul organelor de politie.r
Sectiunea a 3-ar
Masuri dispuse de autoritatile competenter
Art. 45. – (1) Autoritatea desemnata pentru controlul alimentelor, in toate cazurile in care constata nerespectarea prevederilor acestei ordonante sau ale altor acte normative in vigoare, este imputernicita:r
a) sa interzica functionarea unitatilor care produc, prelucreaza, depoziteaza, transporta sau comercializeaza alimente, precum si folosirea unor materii prime, aditivi, adjuvanti, materiale de ambalare, echipamente, ustensile, utilaje si substante de decontaminare;r
b) sa declare alimentele ca fiind improprii consumului sau necorespunzatoare calitativ, sa limiteze sau sa interzica utilizarea si comercializarea acestora, sa, le dirijeze pentru consum conditionat pentru utilizarea sau comercializarea in alte scopuri si sa ordone distrugerea lor in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;r
c) sa retraga autorizatia de functionare a unitatilor producatoare si de comercializare a alimentelor;r
d) sa sesizeze organele de cercetare penala, in cazul in care faptele constatate pot constitui infractiuni;r
e) sa aplice sechestru pe loturile de alimente suspecte sub aspect calitativ. Detinatorul alimentelor sechestrate trebuie sa asigure conditii de pastrare si conservare adecvate, pana la clarificarea situatiei acestor alimente.r
(2) Autoritatea desemnata pentru controlul alimentelor poate aplica amenzi pentru contraventii, in conformitate cu prevederile reglementarilor legale in vigoare.r
Sectiunea a 4-ar
Sanctiunir
Art. 46. – Incalcarea prevederilor legale in vigoare privind alimentele atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.r
Art. 47. – Fabricarea de alimente falsificate sau contrafacute constituie infractiune si se pedepseste potrivit Codului penal.r
Art. 48. – Faptele care constituie contraventii si valoarea amenzilor aplicate se stabilesc in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare.r
CAPITOLUL VIr
Dispozitii finaler
Art. 49. – (1) Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.r
(2) Pe aceeasi data se abroga orice alte dispozitii contrare.r