in temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Rominiei,
Guvernul Rominiei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:
Articol unic. – Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicata i Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, nr. 419 din 31 august 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 59 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 59. – (1) Contribuabilii au obligatia sa completeze si sa depuna la organul fiscal competent o declaratie de venit global, precum si declaratii speciale pina la data de 31 martie a anului urmator celui de realizare a venitului, cu exceptia declaratiilor pentru anul 2000, pentru care termenul de depunere este 31 mai 2001.
(2) Declaratiile speciale se completeaza pentru fiecare categorie de venit si pe fiecare loc de realizare a acestuia si se depun la organul fiscal unde se afla sursa de venit.
(3) Prin organ fiscal competent se itelege organul fiscal i a carui raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul sau alte organe stabilite prin hotarire a Guvernului, dupa caz.
(4) Contribuabilii care realizeaza venituri dintr-o singura sursa, sub forma de salarii, la functia de baza, pe itregul an fiscal si pentru care angajatorul a efectuat operatiunile prevazute la art. 27 nu au obligatia sa depuna declaratie de venit global. De asemenea, contribuabilii care realizeaza venituri a caror impunere este finala nu au obligatia sa depuna declaratia speciala pentru aceste venituri.”
2. Articolul 67 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 67. – (1) Platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa sunt obligati sa comunice organului fiscal competent informatii cu privire la calculul impozitului retinut pentru fiecare beneficiar de venit, conform formularului stabilit de Ministerul Finantelor Publice. Comunicarea se face pina la data de 30 iunie a anului curent pentru anul expirat, cu exceptia declaratiilor privind veniturile platite i anul 2000, pentru care termenul de depunere este 31 decembrie 2001.
(2) Pentru veniturile din salarii, informatiile cu privire la calculul impozitului retinut pentru fiecare beneficiar de venit sunt cuprinse i fisa fiscala, pentru care termenul de depunere este prevazut la art. 26 alin. (5), cu exceptia fiselor fiscale pentru anul 2000, pentru care termenul de depunere este 31 martie 2001.”

Bucuresti, 23 martie 2001.
Nr. 46.