Ministrul finantelor publice,
in temeiul prevederilor art. 8 alin. (1), ale art. 13 alin. (1) si (6) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, precum si ale art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
emite urmatorul ordin:

Art. 1. – Pentru determinarea impozitului lunar pe veniturile din salarii si din pensii, definite la art. 22, 23 si 431 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificarile si completarile ulterioare, realizate in trimestrul IV al anului 2001, se stabileste urmatorul barem lunar:
    Venitul lunar impozabil     Impozitul lunar
    (lei)     (lei)

pana la 1.500.000     18%
1.500.001-3.800.000     270.000 + 23% pentru ceea ce depaseste suma de 1.500.000 lei
3.800.001-6.000.000     799.000 + 28% pentru ceea ce depaseste suma de 3.800.000 lei
6.000.001-8.400.000     1.415.000 + 34% pentru ceea ce depaseste suma de 6.000.000 lei
peste 8.400.000     2.231.000 + 40% pentru ceea ce depaseste suma de 8.400.000 lei
Art. 2. – (1) Prin venituri realizate in trimestrul IV se intelege orice suma primita sub forma de salarii sau de pensii incepand cu luna octombrie 2001, cu exceptia platilor reprezentand lichidarea pe luna septembrie, care sunt considerate venituri realizate in trimestrul III.
(2) Baza de calcul a venitului supus impozitului se calculeaza prin rotunjire, in sensul ca fractiunile sub 500 lei inclusiv se neglijeaza, iar ceea ce depaseste 500 lei se majoreaza la 1.000 lei.
Art. 3. – Incepand cu data de 1 octombrie 2001 sumele fixe prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 73/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc dupa cum urmeaza:
a) deducerea personala de baza prevazuta la art. 12 alin. (2) este de 1.300.000 lei pe luna;
b) suma fixa neimpozabila lunara pentru veniturile din pensii, prevazuta la art. 4 alin. (1) lit. d1) si la art. 431 alin. (1) si (4), este de 2.900.000 lei;
c) suma neimpozabila pentru veniturile obtinute din jocuri de noroc, din premii si prime in bani si/sau in natura, stabilita la art. 39, pentru fiecare castig realizat, de la acelasi organizator sau platitor intr-o singura zi, este de 5.000.000 lei inclusiv.
Art. 4. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.