Ministrul transporturilor,
in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobata si modificata prin Legea nr. 197/1998, al Ordonantei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 73/1998, al Ordonantei Guvernului nr. 95/1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor, al Hotararii Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Rutiere Romane – ARR si al Hotararii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificarile ulterioare,
emite urmatorul ordin:
Art. 1. – Se aproba tarifele pentru prestatiile de servicii specifice, efectuate de catre Autoritatea Rutiera Romana – ARR, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. – Prevederile anexei nr. 24 „Tarife pentru licenta de transport si de executie emise, precum si alte lucrari realizate de Oficiul Rutier Central la cererea operatorilor de transport” la Ordinul ministrului transporturilor nr. 527/1997, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 50 bis din 4 februarie 1998, isi inceteaza aplicabilitatea.
Art. 3. – Autoritatea Rutiera Romana – ARR va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul transporturilor,
Traian Basescu
Bucuresti, 25 noiembrie 1998.
Nr. 715.
Anexa
Tarifele
pentru prestatiile de servicii specifice, realizate de catre Autoritatea Rutiera Romana – ARR

– lei –
1.    Eliberarea licentei de transport
1.1.    Eliberarea licentei de transport    120.000
1.2.    Vizarea anuala a licentei de transport (inclusiv pentru anul in curs)    75.000
1.3.    Eliberarea unui exemplar de serviciu al licentei de transport    75.000
1.4.    Vizarea anuala a exemplarului de serviciu al licentei de transport    45.000
1.5.    Verificarea persoanei desemnate    75.000
2.    Eliberarea licentei de executie pentru vehicul
2.1.    Eliberarea licentei de executie pentru transporturi internationale
2.1.1.     Eliberarea licentei de executie pentru autotractor cu sa, autoremorcher si pentru vehicule asimilate acestora    900.000
2.1.2.    Eliberarea licentei de executie pentru autovehicul
    – capacitate de transport
    · pana la 3,5 tone (inclusiv)    600.000
    · intre 3,5-7,5 tone    675.000
    · peste 7,5 tone (inclusiv)    750.000
2.1.3.     Eliberarea licentei de executie pentru vehicul    15% din tariful pentru autovehicul, corespunzator capacitatii de transport
2.1.4.    Eliberarea licentei de executie pentru transport de persoane
    – pana la 9 locuri (inclusiv)    750.000
    – intre 9-17 locuri    675.000
    – peste 17 locuri (inclusiv)    750.000
2.2.    Eliberarea licentei de executie pentru transporturi nationale
2.2.1.    Eliberarea licentei de executie pentru autotractor cu sa, autoremorcher si pentru vehicule asimilate acestora    180.000
2.2.2    Eliberarea licentei de executie pentru autovehicul
    – capacitate de transport
    · pana la 3,5 tone (inclusiv)    100.000
    · intre 3,5-7,5 tone    140.000
    · peste 7,5 tone (inclusiv)    180.000
2.2.3.     Eliberarea licentei de executie pentru vehicul    20% din tariful pentru autovehicul, corespunzator capacitatii de transport
2.2.4.    Eliberarea licentei de executie pentru transport de persoane
    – pana la 9 locuri (inclusiv)    450.000
    – intre 9-17 locuri    120.000
    – peste 17 locuri (inclusiv)    150.000
2.3.    Eliberarea licentei de executie pentru transport mixt    cumul de tarife aferente transportului de persoane si transportului de marfa
2.4.    Eliberarea licentei de executie pentru transporturi periculoase    majorare cu 50% din tarif
3.    Eliberarea licentei de executie pentru traseu
3.1.    Eliberarea licentei de executie pentru traseu judetean    150.000
3.2    Eliberarea licentei de executie pentru traseu interjudetean    450.000
3.3.    Eliberarea licentei de executie pentru traseu international    1.350.000
3.4.    Eliberarea celorlalte exemplare ale licentei de executie    50% din tariful cu continut identic al licentei de executie pentru traseu
4.    Eliberarea licentelor de executie pentru activitati conexe
4.1.    Eliberarea licentei de executie pentru autogara:    2.400.000
    – speciala    1.950.000
    – categoria I    1.500.000
    – categoria a II-a    1.500.000
    – categoria a III-a    1.100.000
4.1.1.    Vizarea anuala    40% din tarif
4.2.    Eliberarea licentei de executie pentru agentie de voiaj    900.000
4.2.1.    Vizarea anuala    40% din tarif
4.3.    Eliberarea licentei de executie pentru mesagerie    900.000
4.3.1.    Vizarea anuala    40% din tarif
4.4.    Eliberarea licentei de executie pentru colectare si expeditie de marfuri    450.000
4.4.1.    Vizarea anuala    40% din tarif
4.5.    Eliberarea licentei de executie pentru intermediere    450.000
4.5.1.    Vizarea anuala    40% din tarif
5.    Alte tarife:
5.1.    Eliberarea unei noi licente de transport sau de executie, ocazionata de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate    
                de doua ori tariful
5.2.    Eliberarea licentei de transport sau de executie, ocazionata de retinerea celei eliberate
5.2.1    La prima retinere    de doua ori tariful
5.2.2.    La urmatoarele retineri    de cinci ori tariful
5.3.    Activitate de autorizare (avizare, verificare si atestare), documentare si consultanta (lei/ora)t75.000
5.4.tDistribuirea de documente si documentatii proprii sau achizitionatetmaximum 75% din valoarea acestorar
5.5.tFurnizarea de date privind operatorii de transport (lei/unitate)t25.000r