Comisia a solicitat Organismului Autorităţilor Europene de Reglementare în domeniul Comunicaţiilor Electronice (OAERCE) să întreprindă o anchetă amănunţită în ceea ce priveşte aspecte esenţiale pentru asigurarea unui internet deschis şi neutru, cum ar fi barierele în calea schimbării operatorilor, blocarea sau strangularea traficului pe internet (de exemplu, în cazul serviciilor de telefonie prin internet – VoIP), transparenţa şi calitatea serviciilor.

Conform rapoartelor OAERCE, majoritatea autorităţilor naţionale de reglementare din statele membre au primit plângeri cu privire la discrepanţele dintre viteza anunţată şi viteza reală a conexiunilor la internet.
    
Blocarea sau strangularea traficului licit pe internet  

Blocarea poate însemna fie îngreunarea accesului la anumite website-uri sau servicii internet, fie restricţionarea acestuia. De exemplu, anumiţi operatori de internet mobil blochează serviciile de telefonie prin internet (VoIP). Strangularea, care este utilizată pentru gestionarea traficului pe internet şi pentru reducerea congestionării, poate fi utilizată pentru a încetini anumite tipuri de trafic, afectând astfel calitatea conţinutului (de exemplu în cazul videostreaming-ului furnizat consumatorilor de către un concurent).

Comisia va veghea ca noile norme ale UE în domeniul telecomunicaţiilor referitoare la transparenţă, calitatea serviciilor şi la posibilitatea de a schimba operatorul, care urmează să intre în vigoare la data de 25 mai 2011, să fie astfel aplicate încât să garanteze respectarea în practică a principiilor unui internet deschis şi neutru.

„Sunt hotărâtă să mă asigur că cetăţenii şi întreprinderile din UE se pot bucura de beneficiile unui internet deschis şi neutru, fără restricţii ascunse şi la vitezele promise de furnizorii lor de servicii. Cred cu fermitate în principiile concurenţei, care stau la baza noilor norme consolidate din domeniul telecomunicaţiilor referitoare la transparenţă, calitatea serviciilor şi la capacitatea de a schimba operatorul”, a declarat Neelie Kroes, vicepreşedinte al Comisiei Europene, responsabilă cu Agenda digitală.