Actul adiţional la contractul încheiat în data de 30 decembrie 2015 prevede penalităţi de întârziere de 0,04%/zi şi garanţia plăţii contravalorii serviciilor, începând cu 1 ianuarie 2017, în valoare de 21,148 milioane lei. Factura va trebui plătită în termen de 25 de zile de la primire.

Conform raportului, serviciile de transport urmează a fi prestate, în temeiul actului adiţional, începând cu 1 ianuarie până la semnarea contractului de transport pentru anul viitor, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2017. AGERPRES