SC Oltchim SA Râmnicu Vâlcea a încheiat  anul 2008 cu o cifră de afaceri în creştere cu 11,3% de la 1.749.872 mii lei în anul 2007 la 1.946.943 mii în anul 2008.

Rezultatul financiar al societăţii a fost puternic afectat de efectele crizei economice internaţionale din ultima parte a anului 2008, evoluţia nefavorabilă din ultimul trimestru contribuind la o pierdere totală preliminată pe 2008 de 225.646 mii lei constituită astfel:

· Pierdere din activitatea financiară: 152.566 mii lei.
· Pierdere din activitatea de exploatare: 73.080 mii lei

Alţi indicatori preliminari pentru anul 2008:

· vânzările la export au crescut cu 4,6%, respectiv cu 17.839 mii EUR, de la 392.012 mii EUR realizate în anul 2007 la 409.851 mii EUR realizate în anul 2008;
· activele  imobilizate au crescut cu 1,16%, de la 1.095.017 mii lei în 2007 la 1.107.760 mii lei în 2008;
· numărul mediu de personal a scăzut cu 637 persoane, în principal ca urmare a vânzării activelor agro-alimentare, de la 4.836 în anul 2007 la 4.199 în anul 2008;
· nu a fost în imposibilitate de plată achitându-şi integral, din surse proprii, ratele şi dobânzile bancare scadente la toate creditele angajate;

Alte efecte alte crizei financiare care au afectat rezultatele companiei în 2008:
· Funciţonarea redusă la 55% din capacitate, în perioada octombrie-decembrie 2008, a condus la pierderi totale în suma de 6.628 mii lei, rezultate din cheltuielile convenţional-constante (amortizare şi salarii) la instalaţiile care nu au funcţionat în această perioadă datorită lipsei de etilenă.
· Închiderea unor capacităţi de producţie. Datorită faptului că odată cu criza economică mondială, preţurile şi piaţa de solvenţi cloruraţi şi apă oxigenată au scăzut, au fost închise cele două capacităţi de producţie
· Criza financiară mondială a condus şi la o lipsă de lichidităţi pe piaţa internă cu consecinţe în probleme financiare ale unor clienţi interni, motiv pentru care s-au creat provizioane pentru suma de 14.422 mii lei.

Creşterea dobânzilor pe pieţele interbancare, în special pe piaţa românească a avut consecinţe nefavorabile asupra activităţii Oltchim. Instabilitatea monedei naţionale şi deprecierea accentuată a cursului de schimb leu/EUR în a doua parte a semestrului II (comparativ cu 30.06.2008 acesta s-a depreciat cu 9,3% de la 3,6475 lei/EUR, la 3,9852 lei/EUR la sfârşitul anului) a condus la înregistrarea de pierderi din diferenţe de curs valutar.