Până când poate fi completat Formularul 212?

Formularul 212. Oamenii care obțin venituri din închirieri sunt obligați să completeze și să depună o declarație unică la ANAF până la data de 27 mai 2024. Conform reglementărilor fiscale actuale, acest demers este obligatoriu. Cei care nu respectă această cerință se expun la posibile sancțiuni din partea autorităților fiscale.

În 2024, Fiscul a introdus un nou formular, intitulat „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” sau Formularul 212. Scopul său este simplificarea procesului de raportare a veniturilor realizate în afara salariului pe parcursul anului 2023. Permite anticiparea veniturilor pentru 2024.

Se estimează că în jur de 800.000 de persoane sunt obligate să completeze și să depună acest formular la ANAF.

Formularul D212 trebuie completat și taxele corespunzătoare achitate până la 27 mai 2024. Pentru veniturile din închirieri, persoanele fizice sunt obligate să plătească impozit pe venit și, dacă este aplicabil, contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS).

Se recomandă transmiterea declarației unice prin metode electronice, conform legislației în vigoare, folosind serviciul „Spațiul privat virtual” (SPV) sau accesând site-ul https://www.e-guvernare.ro și semnând digital cu o semnătură electronică calificată. Alternativ, formularul poate fi depus în format tipărit, fie direct la sediul fiscului, fie prin poștă cu confirmare de primire.

ANAF, venituri, Fisc
SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Din 2024, impozitul pentru aceste venituri este stabilit la o rată fixă de 10%

Începând cu acest an, impozitul pentru aceste venituri este stabilit la o rată fixă de 10%. O noutate importantă este introducerea unei deducții standard de 20%, eliminând astfel necesitatea păstrării documentelor justificative sau a înregistrărilor contabile.

Modificarea simplifică în mod semnificativ procesul fiscal pentru proprietarii de imobile închiriate și reduce birocrația asociată declarării veniturilor. Se recomandă transmiterea declarației unice prin metode electronice, conform legislației în vigoare.

Ce mai cuprinde Ghidul Fiscal?

Persoanele care realizează venituri din închirierea bunurilor din patrimoniul personal, excluzând veniturile din arendare și din închirierea în scop turistic a camerelor din locuințele deținute personal, trebuie să înregistreze contractul încheiat cu chiriașii și orice modificări ulterioare, în cel mult 30 de zile de la data încheierii sau a apariției modificării, la autoritatea fiscală corespunzătoare.

Pentru înregistrarea contractului, ei trebuie să prezinte cererea de înregistrare a contractelor de locațiune. Ea va fi însoțită de o copie a contractului de închiriere. Autenticitatea copiei se confirmă de către locator prin menționarea „conform cu originalul” și semnătura sa. În cazul în care bunul în cauză este deținut în comun, fiecare dintre coproprietari este responsabil pentru înregistrarea contractului de închiriere la autoritatea fiscală corespunzătoare.