Consiliul Local Sector 2 ar putea aproba, în şedinţa de joi, amenajarea unei creşe într-o clădire din subordinea DGASPC aflată pe Strada Caroteni, valoarea investiţiei fiind estimată la aproape 3,6 milioane de lei cu TVA.

“Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi devizul general pentru obiectivul de investiţii ‘Amenajare Centru de Zi/Creşă în clădirea S(p)+P+1 situată în situată în Strada Caroteni nr. 21 -23, Sector 2′”, prevede proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului local.

Creşa va avea funcţiunile şi dotările conexe necesare pentru un număr de maxim 80 de copii cu vârsta cuprinsă între 1 şi 3 ani, separaţi în opt grupe.

Imobilul va avea nevoie de lucrări de reconfigurare și punere în siguranţă a structurii

Investiţia urmează să fie finanţată integral din bugetul local al Sectorului 2. Lucrările vor fi atribuite prin licitaţie publică.

Potrivit raportului de specialitate al proiectului întocmit de DGASPC Sector 2, creşele Ciobănaşul, Sinaia şi cea din Strada Teiul Doamnei nr. 99 au o capacitate cumulată de 335 de locuri, care sunt insuficiente raportat la numărul de solicitări.

La imobilul din Strada Caroteni sunt necesare lucrări de reconfigurare, punere în siguranţă a structurii şi adaptarea la cerinţele legislative.

“Beneficiarul doreşte modernizarea şi reabilitarea clădirii pentru a răspunde cerinţelor legislative şi reglementărilor tehnice valabile la acest moment, precum şi creşterea performanţei energetice a clădirii”, se explică în raportul de specialitate.