‘Gradul de îmbătrânire a populaţiei se preconizează a fi mai accentuat pe termen lung în cazul statelor membre care au aderat mai recent’, a spus Nicolae Idu.

Totodată, acesta a subliniat că numărul tinerilor care intră pe piaţa muncii este din ce în ce mai redus, iar populaţia activă va scădea curând.

‘Din perspectiva unei noi recesiuni economice şi a ratei ridicate a şomajului din UE, în special în rândul tinerilor, ar părea că nu aceasta este problema cu care ne confruntăm acum. Reducerea forţei de muncă nu înseamnă automat şi o reducere a şomajului’, a spus şeful Reprezentanţei CE în România.

Adevărata problemă o reprezintă capacitatea de a răspunde cerinţelor legate de numărul crescut de persoane vârstnice, respectiv majorarea semnificativă a costurilor legate de pensii, de servicii de sănătate şi de îngrijire pentru persoanele vârstei a treia.

‘Dacă nu acţionăm acum ne vom afla în imposibilitatea de a asigura bătrânilor protecţia socială de care au nevoie şi pe care o merită. Dacă însă o vom face, vom împovăra tânăra generaţie peste măsură cu taxe şi contribuţii la asigurările sociale, greu de suportat’, a avertizat Nicolae Idu.

Pe de altă parte, îmbătrânirea populaţiei reprezintă ‘o mare realizare, fiind consecinţa directă a creşterii speranţei de viaţă, datorită succeselor medicinii în reducerea ratei mortalităţii’.

În încheiere, şeful Reprezentanţei CE în România s-a referit la afirmaţiile comisarului european Laszlo Andor, potrivit căruia ‘nu trebuie să ne temem de îmbătrânire dacă ne păstrăm sănătatea cât mai mult timp, creăm cât mai multe locuri de muncă pentru persoanele vârstnice şi rămânem membrii activi ai comunităţii’.

Comisia Europeană sprijină crearea unei culturi a îmbătrânirii active în Uniunea Europeană care să includă, nu să excludă persoanele în vârstă.

Vineri, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS), în parteneriat cu Reprezentanţa Comisiei Europene (CE) în România, a organizat conferinţa naţională de lansare a ‘Anului European al Îmbătrânirii Active şi al Solidarităţii între Generaţii – 2012’.