Ordonanţa “reglementează condiţiile pe care o societate comercială care funcţionează în conformitate cu prevederile Legea societăţilor 31/1990 trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerată fond suveran de dezvoltare şi investiţii”, potrivit proiectului de lege adoptat miercuri de senatori.

“Fondurile suverane de dezvoltare și investiții, denumite în continuare Fonduri, au ca scop atât dezvoltarea şi finanţarea din fonduri proprii şi din fonduri atrase de proiecte de investiţii rentabile şi sustenabile, de proiecte de investiţii rentabile şi sustenabile, în diverse sectoare economice, prin participarea directă ori prin intermediul altor fonduri de investiţii sau al unor societăţi de investiţii, singure sau împreună cu alţi investitori instituţionali sau privaţi, inclusiv prin participarea în parteneriate public – private, cât şi administrarea activelor financiare proprii, în vederea obţinerii de profit”, mai prevede inițiativa legislativă.

Fondurile sunt administrate în sistem dualist de către un consiliu de supraveghere și un directorat, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990. Resursele financiare necesare acoperirii vărsămintelor în numerar se asigură din bugetul autorității publice care exercită, în numele statului român, drepturile și obligațiile izvorâte din calitatea de acționar unic și din venituri rezultate din privatizare, iar aportul în natură se stabilește prin hotărâre a Guvernului și se poate compune din bunuri mobile și imobile proprietate privată a statului.

“Scopul acestor fonduri nu-l prezintă activitatea de privatizare, ci finanţarea prin fonduri. Posibile domenii de activitate pentru aceste fonduri suverane sunt finanţarea companiilor româneşti de importanţă strategică, investiţii în industrie, investiţii în proiecte de infrastructură, creşterea competivităţii economiei româneşti, urmărirea strategiei energetice şi de capital”, a declarat Eugen Teodorovici, într-o conferinţă de presă la finalul ședinței de atunci a Executivului.

Ministerul Finanţelor a pus în dezbatere publică, pe 10 noiembrie, proiectul de cadru pentru înfiinţarea de fonduri suverane, invocând „o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă”.

 

Prin înfiinţarea fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii se are în vedere crearea unor vehicule de investiţii financiare sau intermediere financiară în acţiuni sau participaţii în proiecte sau companii profitabile, segment neacoperit în prezent pe piaţa financiară din România, care, pe de o parte, să aibă un rol multiplicator în economie pentru o dezvoltare sustenabilă şi, pe de altă parte, să catalizeze sau să mobilizeze resurse financiare disponibile către sectorul real şi proiecte profitabile, arată proiectul.

Proiectul înregistrat în procedură urgență și votat miercuri de Senat, urmează să primească votul Camerei Deputaților, for decizional pentru inițiativa legislativă.