„Ca urmare a informațiilor apărute în mediul online cu privire la introducerea învățământului minim obligatoriu de 10 clase pentru obținerea permisului de conducere, vă comunicăm faptul că, în prezent, la nivelul D.R.P.C.I.V. nu există niciun astfel de proiect de modificare a legislației în vigoare”, este mesajul transmis de Direcția de Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor.

Știrea inițială:

Potrivit ultimelor informații, Codul rutier 2022 vine cu o serie de interdicții pentru anumite persoane. Începând cu 1 ianuarie 2022, cei care nu au terminat cel puțin zece clase nu vor mai putea să dea examenul pentru a obține permisul de conducere.

Mai exact, începând cu luna ianuarie a acestui an, pentru a se înscrie la școala de șoferi, candidații vor avea nevoie de dovada absolvirii a zece clase, alături de restul actelor personale.

În ceea ce privește restul actelor necesare, potrivit Ordinului MAI nr. 268/2010, dosarul de examinare în vederea obținerii permisului de conducere trebuie să includă următoarele acte personale:

  • cerere-tip semnata de candidat, în care se consemnează și declarația pe propria răspundere a acestuia din care să rezulte, în principiu, că locuiește în mod obișnuit în Romania sau că revine periodic la o adresă din țară;
  • fișa de școlarizare emisă de școala de șoferi în cadrul căreia candidatul a absolvit cursurile de pregătire teoretică și practică, în care se consemnează și avizul medical „apt pentru conducerea autovehiculelor ” corespunzător categoriei pentru care se solicita examinarea;
  • extrasul de pe cazierul judiciar în termenul de valabilitate;
  • aviz psihologic;
  • fișa de aptitudine medicală;
  • dovada de plată a contravalorii permisului de conducere;
  • dovada absolvirii a 10 clase.

Ce modificări apar la Codul Rutier

De menționat este faptul că pe lângă modificările referitoare la dovada absolvirii a 10 clase, proba practică a examenului pentru obținerea permisului auto va fi și ea modificată. Mai exact, verificarea cunoștințelor se înregistrează atât audio cât și video cu sisteme tehnice de monitorizare montate în interiorul vehiculului.

O serie de precizări în acest sens au fost făcute de Rodica Popescu, șeful Biroului de Informare Publică a Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).

În urmă cu câteva săptămâni, aceasta preciza că rata de promovare a probei teoretice pentru obținerea permisului de conducere este din ce în ce mai scăzută de la an la an. Mai exact, din 100 de candidați doar 30 au reușit să promoveze proba.

„Din 100 de persoane care dau examenul scris, aproximativ 30 de persoane reușesc să treacă de proba teoretică. Deci, vorbim de o rată de 30% în 2018, în timp ce în 2017 rata era de aproximativ 50%. Tragem un semnal de alarmă asupra nivelului de pregătire al candidaților”, declara aceasta.

Totodată, aceasta mai preciza că unii candidați întâmpină probleme și la proba practică. Astfel, doar 20 din 100 de candidați reușesc să obțină în cele din urmă permisul de conducere.

De menționat este faptul că pe lângă verificarea cunoștințelor teoretice și practice, toți candidații trebuie să urmeze și cursuile de prăgătire oferite de școala auto. De asemenea, aceștia trebuie să fie evaluați din punct de vedere psihologic și medical înainte de a susține examenul.