"Această legislaţie va consolida puterea de negociere a producătorilor de lapte pentru a obţine cel mai bun preţ posibil pentru laptele lor. Organizaţiile de producători ar trebui să ajute fermierii să se organizeze mai bine şi să consolideze poziţia lor în lanţul de aprovizionare, mai ales în statele membre unde sistemul de cooperative este limitat sau chiar inexistent, aşa încât să obţină cel mai bun preţpentru laptele lor", a declarat raportorul Parlamentului European, James Nicholson.
Limite 

Volumul de lapte crud, reglementat prin negocieri între organizaţia de producători şi cei care îl procesează sau îl colectează, nu poate depăşi 3,5% din producţia totală a UE. Nu poate să depăşească 33% din totalul producţiei naţionale sau 45% în ţările în care producţia totală este mai mică de 500.000 de tone.
Statele membre pot continua să decidă dacă să impună sau nu, pe teritoriul lor, contracte care să acopere livrarea de lapte de la fermieri la colectori sau procesatori.
Dacă devin obligatorii, aceste contracte vor trebui întocmite înainte de livrare şi trebuie să menţioneze preţul, perioadele de plăţi şi modalităţile de colectare şi livrare a laptelui.
Statele membre pot prevedea de asemenea o durată minimă pentru aceste contracte de cel puţin şase luni, prevedere susţinută şi de deputaţii europeni.
Pentru a se asigura că producătorii de lapte din zonele defavorizate beneficiază de asemenea de noile reglementări, deputaţii europeni au solicitat Comisiei să întocmească două rapoarte de evaluare a situaţiei lor, unul până în iulie 2014 şi celălalt până la sfârşitul anului 2018.
Sistem de gestiune a aprovizionării cu brânză
Pentru a îmbunătăţi funcţionarea pieţei pentru brânzeturile înregistrate sub o denumire de origine protejată (DOP) sau indicaţie geografică protejată (IGP) şi pentru a îmbunătăţi de asemenea calitatea acestora, deputaţii europeni au introdus o prevedere pentru un sistem de gestiune a aprovizionării, pe care statele membre îl pot implementa, cu condiţia ca aceasta să nu dăuneze în nici un fel concurenţei sau micilor producători de brânză.
Orice propunere pentru un sistem de gestiune a aprovizionării trebuie să fie susţinută de cel puţin două treimi din cei care livrează laptele destinat producţiei de astfel de brânzeturi de calitate.
Pentru a intra în vigoare, noul regulament trebuie să fie aprobat oficial de către Consiliu. Se va aplica până la sfârşitul lunii iunie 2020.