Ultima variantă a proiectului legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice prevede posibilitatea plăţii orelor suplimentare în sectorul bugetar în anul 2011.

Aceasta după ce plata orelor suplimentare pentru bugetari a fost stopată în anul 2010, iar sporurile au fost acordate în limita a 30% din suma salariilor de bază, potrivit prevederilor legii salarizării unitare aflată în acest moment în vigoare.

În noul text a fost menţinută prevederea ca personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00 şi 6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin trei ore de noapte din timpul normal de lucru.

Plata muncii prestate peste durata normală a timpului de lucru se poate face numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se depăşi 360 ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor, potrivit legii.

La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub opt ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.

La secţiunea “Sporuri”, la articolul 17 a fost introdus un nou alineat care prevede că “pentru munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se aplică prevederile Legii nr. 53/2003, Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare”, conform ultimei variante a proiectului de lege.

Noua variantă a legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice este discutată de reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii şi ai sindicatelor începând de joi, 23 septembrie, după un blocaj al negocierilor timp de trei săptămâni.

Sursa: Agerpres