Noua lege a pensiilor nu ia în considerare perioada de invaliditate

Schimbările propuse de noua lege a pensiilor, ce va deveni activă din luna septembrie, ar putea avea un impact semnificativ asupra unui număr considerabil de români. Impactul va fi suferit mai ales de cei care primesc sau au primit la un moment dat pensie de invaliditate.

Conform modificărilor recente, durata în care cineva a primit pensie de invaliditate NU va fi luată în considerare atunci când se va calcula stagiul de contribuție. Noua abordare a pensiei de invaliditate presupune că cei cărora capacitatea de muncă nu le-a fost complet afectată ar putea încă să îndeplinească anumite sarcini remunerabile.

Din punct de vedere teoretic, aproape 350.000 de cetățeni români, care nu au suferit pierderea totală a capacității de muncă, ar putea simți impactul acestor ajustări.

Conform informațiilor oficiale, un total de 395.305 de cetățeni primesc pensie de invaliditate. Dintre aceștia, un număr de 44.991 de oameni se încadrează în gradul I de invaliditate, unde este vorba despre o afectare completă a capacității de muncă.

Beneficiarii pensiei de invaliditate sunt cei care au adunat perioade de contribuții în sistemul public de pensii, însă nu au atins vârsta obișnuită de pensionare și se confruntă cu o reducere a capacității de muncă ca urmare a accidentelor de muncă, bolilor profesionale sau altor condiții medicale nespecifice activității lor profesionale.

Drept urmare, aceste schimbări pot influența în mod substanțial veniturile viitoare ale persoanelor care primesc pensii de invaliditate. Introducerea noilor modificări va necesita o atenție deosebită pentru a garanta un tratament just și echitabil pentru toți cei afectați de modificări.

Bani
Bani/SURSA FOTO: Dreamstime

Acte necesare pentru pensia pe caz de boală/de invaliditate

Iată lista de acte necesare pentru a solicita pensia de invaliditate:

1. Carnetul de muncă (original și copie);
2. Carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);
3. Carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);
4. Alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată;
5. Actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naștere și de căsătorie (original și copie);
6. Livretul militar (original și copie);
7. Diploma de absolvire a învățământului universitar (original și copie) și adeverința eliberată de instituția de învățământ superior din care să rezulte durata normală, perioada efectuării studiilor și faptul că acestea au fost urmate la zi;
8. Dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfășurate în cadrul unor instituții de învățământ universitar din străinătate;
9. Adeverința privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original;
10. Adeverința privind încadrarea activității în fostele grupe I și/sau II de muncă, în condiții deosebite și speciale, în original, dacă este cazul;
11. Procura specială pentru mandatar (original și copie);

Alte acte necesare pentru dosarul de pensie de invaliditate

12. Acte pentru dovedirea calității de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, și/sau al Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din Decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;
13. Alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elementele necesare stabilirii drepturilor de pensie (de exemplu: certificatul de încadrare în grad de handicap);
14. Decizia medicală asupra capacității de muncă (original);
15. Adeverința din care să rezulte data încetării plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă/copia ultimului certificat de concediu medical sau, după caz, adeverința din care să rezulte data încetării calității de asigurat (original);
16. Copie a formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă (FIAM) sau copie a fișei de declarare a cazului de boală profesională BP2 pentru accident de muncă, respectiv boală profesională, unde este cazul.

Vă invităm să aflați mai multe informații pe acest subiect, AICI.