Valorile imobilelor din expertizele notariale se vor modifica în funcţie de fluctuaţia pieţei. Astfel, impozitele şi taxele notariale se vor calcula la preţul real, pentru a evita plăţile abuzive.

Începând de anul viitor, potrivit celor mai recente modificări ale Codului fiscal, Camerele Notarilor Publici vor putea modifica „cel puţin o dată pe an“ valorile imobilelor din expertize – la care se plătesc impozitul, onorariul notarial şi tariful de intabulare.

În prezent, Codul fiscal stabileşte că notarii publici „actualizează, o dată pe an, expertizele privind valoarea de circulaţie a bunurilor imobile, care vor fi comunicate la direcţiile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice“ până în ultima zi a lunii decembrie.

Încă de anul trecut, Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România (UNNPR) a cerut Ministerului Finanţelor să modifice această prevedere întrucât piaţa imobiliară este foarte volatilă din cauza crizei, iar preţurile au fluctuaţii mari comparativ cu valorile din expertize. Din acest motiv, se întâmplă ca impozitele şi taxele notariale să fie achitate la o valoare mult mai mare decât preţurile imobilelor.

Actualizare frecventă

„Expertizele privind valoarea de cir­culaţie a imobilelor sunt întocmite de societãţi ale experţilor tehnici autori­zaţi, pe cheltuiala Camerelor Notarilor Publici. Valorile din aceste expertize vor fi modificate în funcţie de tendinţele semnificative ale pieţei imobiliare, fie ele ascendente sau descendente, astfel încât să fie ancorate în realitatea practică“, explică Dumitru Viorel Mănescu, preşedintele UNNPR.

În 2009, scăderea medie a preţurilor imobilelor a fost de 30% faţă de 2008. „Având în vedere situaţia actuală a pietei imobiliare, caracterizată de o scădere rapidă şi continuă, precum şi incertitudinea unei stabilizări a acestui segment în viitorul apropiat, considerăm oportună modificarea Codului fiscal“, explică Ana Maria Miron, partener NNDKP Consultanţă Fiscală.

Luând ca exemplu un imobil care costa 100.000 de euro anul trecut şi al cărui preţ a coborât la 70.000 de euro în prezent, se constată că diferenţa de impozit şi onorariu notarial (în cazul în care acesta a fost deţinut mai mult de trei ani în proprietate) este de 2.423 lei, sumă care este plătită în plus dacă valoarea din expertize nu reflectă valoarea de piaţă.

„Dintr-o perspectivă pur teoretică, actualizarea cu o frecvenţă mai ridicată ar permite evitarea unor situaţii abuzive, cum ar fi impozitarea unui venit din transferul proprietăţii la nivelul celui din expertiza realizată în anul anterior, deşi în realitate tranzacţia a fost efectuată la valoarea de piaţă care este inferioară celei indicate într-o expertiză ce nu mai reflectă realitatea“, consideră Ana Maria Miron.

Potrivit Codului fiscal, impozitul pe veniturile persoanelor fizice din tranzacţii imobiliare se calculează la valoarea declarată de părţi numai atunci când aceasta este mai mare decât cea orientativă din expertizele notariale. În celelalte cazuri, se achită la valoarea din expertize.

Cota de impozit diferă atât în funcţie de valoarea, cât şi de perioada de deţine­re a proprietăţii (fiind mai mare pentru cele deţinute mai puţin de trei ani).

Modificări în 2010

„Semnificativ pentru tran­s­parenţa pieţei imo­biliare va fi anul 2010, când Institutul Naţional de Statisticã (INS) va publica primul indice imobiliar oficial, în vir­tutea unui protocol semnat cu UNNPR şi Banca Naţionalã a României. Prin acest protocol s-au stabilit informaţiile ce vor fi furnizate INS de UNNPR şi care vor face referire, spre exemplu, la valoarea tranzacţiilor, zona în care s-au realizat acestea sau modul de finanţare (numerar sau credit)“, arată Mănescu. Indicele va fi publicat trimestrial, începând, probabil, cu mijlocul anului viitor.

33% este procentul de scădere a numărului de tranzacţii imobi­liare realizate în primele opt luni din 2009 comparativ cu aceeaşi perioadă din 2008

60% mai puţin a încasat bugetul de stat din impozitele pe tranzacţiile imobiliare în primele 8 luni din acest an faţă de perioada similară din 2008