De asemenea, documentul prevedere recomandări şi obligaţii care trebuie respectate de către cei care vor să intre în Tribunal.

Prevenirea contaminării cu Covid-19

„Art. 1 – în vederea prevenirii contaminării cu virusul Covid-19 şi pentru buna desfăşurare a activităţii, se instituie următoarele reguli:

Accesul în sediile din Bulevardul Unirii nr. 37( Secţiile l-V şi VIII ale Tribunalului Bucureşti) şi din Complexul Sema Park( Secţiile VI-VII ale Tribunalului):

La prezentarea la instanţă, se va efectua un triaj pe categorii, după cum urmează:

avocaţi, consilieri juridici, practicieni în insolvenţă, experţi, interpreţi, cărora li se permite accesul în clădire pe bază de legitimaţie, cu purtarea obligatorie a măştii de protecţie, cu termometrizare şi după completarea chestionarului în care să se menţioneze dacă prezintă simptome specifice Covid -19, scopul deplasării la sediul instanţei: dosar, secţie, compartiment şi că înţeleg să părăsească sediul imediat după atingerea scopului deplasării.

Este interzis accesul în instanţă persoanelor care prezintă simptome specifice Covid-19.

În vederea asigurării accesului în instanţă, persoanele anterior menţionate respectă distanţa socială de 1,5 metri conform marcajelor.

Justiţiabili (fără însoţitori, aparţinători; prezenţa însoţitorilor, aparţinătorilor este permisă numai în situaţii excepţionale şi limitată la o singură persoană) chemaţi la sediul instanţei pentru şedinţele de judecată, cărora li se permite accesul în sediul instanţei cu 20 de minute înainte de deschiderea şedinţelor de judecată pentru care au fost chemaţi potrivit intervalului orar, pe bază de legitimare, justificare prezenţă prin orice mijloc de dovadă, cu purtarea obligatorie a măştii de protecţie, cu termometrizare şi după completarea chestionarului în care să se menţioneze dacă prezintă simptome specifice Covid -19, scopul deplasării la sediul instanţei: dosar, secţie şi că înţeleg să părăsească sediul imediat după atingerea scopului deplasării.

Este interzis accesul în instanţă persoanelor care prezintă simptome specifice Covid -19.

În vederea asigurării accesului în instanţă, persoanele anterior menţionate respectă distanţa socială de 1,5 metri, conform marcajelor.

Grefierii de şedinţă predau cel mai târziu cu două zile înaintea şedinţei de judecată, lista cauzelor cu orele menţionate, specialiştilor IT responsabili de fiecare secţie în parte, în vederea afişării pe portal.

Listele de şedinţă vor fi disponibile la uşa instanţei, pe pagina de internet a instanţei şi la personalul Jandarmeriei care asigură paza sediului instanţei.

Public(fără însoţitori, aparţinători; prezenţa însoţitorilor, aparţinătorilor este permisă numai în situaţii excepţionale şi limitată la o singură persoană) prezent pentru compartimentele care desfăşoară activităţi de lucru cu publicul potrivit unei programări prealabile realizate prin e-mail sau telefonic, cu cel puţin două zile înainte, în măsura în care nu există posibilitatea transmiterii cererilor şi/sau obţinerii informatiilor/consultării dosarelor, evidentelor în format electronic.

Accesul se face pe bază de legitimare, cu purtarea obligatorie a măştii de protecţie, cu termometrizare şi după completarea chestionarului în care să se menţioneze dacă prezintă simptome specifice de Covid-19, scopul deplasării la sediul instanţei: dosar, secţie şi că înţeleg să părăsească sediul imediat după atingerea scopului deplasării”, se arată în documentul citat.

Potriviti unei note din document „în situaţii excepţionale în care o persoană nu deţine mască de protecţie sau se află în imposibilitate de a-şi procura de îndată şi există urgenţă în a fi prezentă în sediul instanţei, i se va pune la dispoziţie, din resursele instanţei, prin grija personalului de pază, consemnându-se datele de identificare şi sub semnătură de primire. Tabelul astfel întocmit va fi predat zilnic la Secretariatul Preşedintelui Tribunalului Bucureşti”.

Ce obligații trebuie respectate

„Este obligatorie respectarea distanţei sociale de 1,5 metri conform marcajelor existente pe pardoseala sălii de şedinţă.

Grefierul va fi prezent în sala de şedinţă cu 15 minute înainte de începerea şedinţei de judecată.

Accesul avocaţilor, consilierilor juridici, experţilor, interpreţilor, practicienilor în insolvenţă, justiţiabililor în sălile de şedinţă este permis cu 10 minute înainte de deschiderea şedinţelor de judecată.

Şedinţa de judecată poate fi suspendată pentru motive justificate. Este recomandată suspendarea şedinţei de judecată pentru aerisirea/dezinfectarea sălii de şedinţă între intervalele orare stabilite de preşedintele completului de judecată pentru cauzele aflate pe lista de şedinţă. Durata suspendării va fi anunţată şi afişată pe uşa sălii de şedinţă, prin grija grefierului şi va fi disponibilă şi prin intermediul aplicaţiei Şedinţe On­line”, este transmis în document.