MEEMA a adoptat, prin Ordin al Ministrului publicat în Monitorul Oficial, măsuri pe perioada stării de alertă, care vin în sprijinul IMM-urilor beneficiare ale programelor naţionale destinate înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii derulate de sursa citată.

„Aceste seturi succesive de măsuri economice pe care le-a luat Guvernul României au avut ca punct de pornire şi permanent reper situaţia concretă din piaţă, pe care ne-au transmis-o firmele cu care am fost într-un dialog continuu.

Aceste măsuri constituie un sprijin real pentru agenţii economici în relansarea activităţii şi revenirea lor pe piaţă, în noul context economic post-pandemie”, a declarat Virgil-Daniel Popescu, ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.

Care sunt facilitățile

În conformitate cu ordinul Ministrului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri nr. 1802/28.05.2020, pe perioada stării de alertă:

– În domeniile în care se menţin restricţii, clauzele contractelor încheiate cu beneficiarii programelor gestionate de MEEMA se adaptează cu luarea în considerare a condiţiilor excepţionale generate de starea de alertă;
– Situaţiile generate de deciziile emise de autorităţi se analizează individual şi nu constituie motiv de încetare a contractului/recuperarea finanţării după ieşirea din starea de urgenţă, dacă beneficiarul respectă obligaţiile contractuale începând cu data încetării stării de alertă.
– Durata de implementare a contractelor încheiate în domeniile de activitate afectate şi pe perioada stării de alertă se poate prelungi cu perioada stării de alertă
– Contractul/acordul de finanţare se poate modifica, în condiţiile dispoziţiilor cuprinse în acesta şi în limitele legii, prin act adiţional semnat de ambele părţi;
– Pe perioada stării de alertă administratorul programelor nu întreprinde nici un demers pentru recuperarea ajutorului de minimis acordat beneficiarilor care au fost afectaţi ca urmare a măsurilor impuse de autorităţi
– Aceste dispoziţii NU POT conduce la exonerarea de răspundere a beneficiarilor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile până la data decretării stării de urgenţă.

Ordinul Ministrului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri nr. 1802/28.05.2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 476/04.06.2020 dă posibilitatea beneficiarilor afectaţi de măsurile instituite de autorităţi pe perioada stării de alertă, să beneficieze de reglementările pe perioada pandemiei SARS-CoV-2, fără a se dispune rezilierea contractului de finanţare şi recuperarea ajutorului de minimis acordat, pentru aceste motive.