Autorităţile din România şi din landul german Baden-Württemberg au convenit intensificarea colaborării pentru realizarea de proiecte comune în regiunea Dunării, se arată într-un comunicat al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, citat de Agerpres.

În zilele de 18 şi 19 iunie 2018, ministrul de resort, Ştefan-Radu Oprea, a prezidat la Bucureşti, alături de Gisela Erler, ministru pentru societatea civilă în guvernul landului Baden-Württemberg, cea de-a IX-a sesiune a Comisiei Mixte Guvernamentale de colaborare economică între România şi Baden-Württemberg / Germania.

Cei doi co-preşedinţi au apreciat structura deosebit de eficientă a Comisiei, multitudinea şi varietatea domeniilor abordate, transformând-o în unul dintre cele mai importante instrumente de dialog instituţional în relaţiile economice şi comerciale româno-germane. 

Au fost analizate şi convenite programe intense de acţiuni şi proiecte care urmează a fi derulate în comun până la următoarea sesiune a Comisiei, în domeniile comerţului bilateral, investiţiilor, IMM-urilor şi mediului de afaceri, transporturilor şi infrastructurii, comunicaţiilor şi IT, energiei, agriculturii şi industriei alimentare, turismului, protecţiei mediului, dezvoltării regionale, muncii şi sănătăţii, ştiinţei, cercetării, educaţiei, administraţiei publice şi afacerilor interne. 

Ambele părţi doresc intensificarea cooperării în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, care permite realizarea de proiecte complexe, în domenii interconectate, mai ales în contextul coordonării acestui mecanism de către România în perioada 2018-2019. 

Totodată, au fost subliniate posibilităţile de intensificare a colaborării pe temele prioritare ale Preşedinţiei României la UE, într-o perioadă marcată de decizii şi schimbări majore la nivel european şi internaţional.

Ministrul Ştefan-Radu Oprea a reiterat solicitarea de susţinere din partea autorităţilor landului Baden-Wurttemberg pentru aderarea României ca membru cu drepturi depline la Spaţiul Schengen, în contextul în care apartenenţa la acest mecanism este foarte importantă pentru mediul investiţional – fapt semnalat şi de firmele germane prezente în România.

 

La finalul lucrărilor, miniştrii Oprea şi Erler au semnat, în calitate de co-preşedinţi, Protocolul Comisiei Mixte, care cuprinde concluziile reuniunii şi proiectele de colaborare convenite, printre care crearea şi dezvoltarea de bune practici pentru simplificarea şi reducerea costurilor administrative pentru IMM-uri; schimbul de experienţă în înfiinţarea şi sprijinirea start-up-urilor inovative şi a structurilor de tip incubatoare, acceleratoare de afaceri, clustere sau parcuri industriale; transfer de expertiză în educaţia duală.

Este vizat, totodată, accesul la finanţare şi la fonduri de investiţii pentru IMM-uri; participarea antreprenorilor şi experţilor din România la evenimente specializate în Baden-Wurttemberg; facilitarea proiectelor de investiţii prin schimbul de informatii cu privire la oportunităţi, cadru juridic, politici publice; dezvoltarea de ecosisteme inovative în centre universitare.

Se doreşte iniţierea de discuţii pentru dezvoltarea pieţei de turism din România şi pentru atragerea unor lanţuri de hoteluri şi a unor tour-operatori; c rearea unei platforme digitale pentru promovarea turismului pe Dunăre; dezvoltarea unui sistem de termoficare curat şi sustenabil pentru comunităţile din Pecica, Lovrin şi Gottlob; evaluarea impactului indus de schimbările climatice, ca parte a cooperării în Strategia Dunării; transferul de know-how în industria alimentară, agricultură şi dezvoltare rurală; facilitarea reintegrării pe piaţa muncii din România a cetăţenilor români care muncesc în afara ţării şi care doresc să revină.

De asemenea, în marja Comisiei, cei doi miniştri au avut o întâlnire bilaterală, pe parcursul căreia au detaliat elemente ale cooperării bilaterale şi au stabilit noi acţiuni pentru impulsionarea schimburilor reciproce.

Dată fiind importanţa Germaniei ca partener comercial şi investiţional al României, în scopul valorificării cât mai eficiente a potenţialului de colaborare, în perioada următoare sunt programate comisii mixte şi cu alte landuri germane, precum şi la nivel federal, sub preşedinţia ministrului Ştefan-Radu Oprea.

Germania este principalul partener comercial al României, deţinând o pondere de 23% din totalul exporturilor României. 
În anul 2017, schimburile comerciale bilaterale au atins nivelul de 29,5 miliarde euro (+12, 8% faţă de 2016), din care 14,35 miliarde euro exporturi româneşti (+16,5% faţă de 2016). 

 

Pe fondul creşterii mai rapide a exporturilor româneşti, se remarcă o evoluţie favorabilă a balanţei comerciale pe relaţia Germania, în sensul reducerii deficitului de la 1,46 miliarde euro în 2016 la 784 milioane euro în 2017.

Aproximativ o pătrime din aceste schimburi se derulează cu landul Baden-Wurttemberg (7 miliarde euro în 2017), către care se îndreaptă exporturi româneşti în valoare de 4,28 miliarde euro anual.

În acelaşi timp, este de remarcat dinamica foarte ridicată a acestor schimburi bilaterale, exporturile româneşti dublându-se, practic, în intervalul 2015 – 2017. 

Din punct de vedere investiţional, Germania se plasează în prezent pe locul III, cu un capital înregistrat (investiţii directe la data de 30 aprilie 2018) de 4,85 miliarde euro şi un număr de aproximativ 22.300 firme investitoare.