Asociația Victimelor Accidentelor de Circulație susţine că un număr important de judecători au solicitat  plata unei taxe judiciare de timbru victimelor accidentelor de circulație, pentru acțiunile depuse în instanța civilă în scopul valorificării drepturilor la integritate fizică și psihică lezate în evenimentele rutiere. Deciziile magistraților s-au bazat pe asimilarea eronată a acțiunilor și implicit a drepturilor victimelor accidentelor de circulație cu cele evaluabile în bani, stabilindu-se taxe de timbru conform art. 3 din OUG nr. 80 / 2013.

Astfel, anumiți judecători evaluează în mod eronat aceste situații și astfel condiționează admiterea acțiunii de plată a unei taxe judiciare de timbru ce constituie o îngrădire a accesului liber la justiție, aspect cu consecințe deosebit de grave asupra ordinii de drept din România.

“Prin demersul nostru sperăm ca instituțiile statului sesizate să se aplece asupra acestei probleme deosebit de importante și să identifice, în cel mai scurt timp, mijloacele juridice adecvate în vederea remedierii carențelor sesizate”, se arată în comunicatul AVAC.