Natalia Intotero susține crearea unui grup specializat pentru copiii cu dizabilități

Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia Intotero, a propus luni, în cadrul unei mese rotunde organizate de Comisia pentru Drepturile Omului din Senat și Reprezentanța UNICEF în România, modificarea Cartei Europene a Drepturilor Omului.

Natalia Intotero a anunțat că a fost înființat un grup specializat pentru a aborda problemele copiilor și adulților cu dizabilități. Ea a subliniat importanța modificării Cartei Europene a Drepturilor Omului și a Convenției ONU pentru a impune României obligația de a raporta periodic progresele înregistrate în sprijinul acestor categorii vulnerabile, în scopul exercitării unei presiuni eficiente asupra instituțiilor.

„S-a format un grup de lucru dedicat problemelor copiilor și adulților cu dizabilități. Pentru a exercita presiune asupra instituțiilor, Carta Europeană a Drepturilor Omului și Convenția ONU ar trebui să fie modificate pentru a impune României raportarea periodică a progreselor realizate în sprijinul acestor grupuri vulnerabile”, a declarat Natalia Intotero.

Ea a menționat și două inițiative legislative depuse în Parlament, care vizează cei „500.000” de copii afectați de sărăcie, pentru a asigura o atenție sporită din partea autorităților.

Prima inițiativă propune declararea anului 2025 drept Anul Copilului, în contextul implementării garanției pentru drepturile copilului, iar a doua urmărește implicarea activă a copiilor în procesul decizional.

Natalia Intotero
Natalia Intotero / SURSA FOTO: Facebook

Acțiuni concertate pentru viitorul copiilor României: implicații și priorități

Consilierul prezidențial Diana Loreta Păun a subliniat că, având în vedere că 40% dintre copiii din România trăiesc în condiții dificile, este esențială implicarea autorităților atât la nivel central, cât și local, pentru a asigura accesul generalizat la centre de servicii comunitare integrate.

Păun a accentuat necesitatea ca autoritățile locale să formeze echipe funcționale și empatice, care să depășească intervențiile punctuale și formale, contribuind astfel la o schimbare de durată în viața copiilor și familiilor acestora.

Senatorul Remus Negoi, președintele Comisiei pentru Drepturile Omului, a insistat asupra necesității unei legislații cuprinzătoare și aplicabile pentru copiii cu dizabilități. El a subliniat că, de-a lungul timpului, acești copii au fost constant discriminați și a făcut apel la autorități și ONG-uri pentru a îmbunătăți atât percepția publică, cât și integrarea efectivă a copiilor cu dizabilități.

Roxana Mânzatu, consilier de stat la Cancelaria Prim-Ministrului, a evidențiat importanța unei abordări integrate a fondurilor necesare pentru a satisface nevoile copiilor. Ea a subliniat necesitatea unei sinergii între fondurile naționale, locale și europene pentru a asigura intervenții eficiente și sustenabile.

Mânzatu a menționat că se pregătește un plan de acțiune pentru următorii ani, care să prioritizeze bugetarea măsurilor destinate copiilor, complementar fondurilor europene.