Actiunile de control  în cauză se desfasoara în colaborare cu Parchetul General, care urmărește derularea acestor activități, fiind efectuate cercetări pentru a se stabili cu celeritate dacă există sau nu o problemă de sănătate publică în legătură cu utilizarea acestor biocide, arată un comunicat de presă al Ministerului Sănătății. 

Acțiunile de control  cu privire la  utilizarea dezinfectanților produși de firma Hexi Pharma au fost dispuse joi, 28 aprilie 2016,  de către ministrul Sănătății,  cu scopul de a clarifica aspectele deosebit de grave sesizate de mass media.

Metodologia de control pentru aceste acțiuni a fost realizată în exclusivitate de către Inspecția Sanitară de Stat și Corpul de Control din cadrul Ministerului Sănătății.

Pentru derularea acțiunilor de control și elaborarea metodologiilor aferente, Ministerul Sănătății nu a utilizat consultanți externi, din interiorul sau exteriorul sistemului sanitar.

Metodologia de control utilizată pentru aceste acțiuni este cea standard și este structurată pe două etape:

1.      Etapa inițială, în regim de urgență, care se realizează prin autocontrolul propriu al unităţilor spitaliceşti, dar şi prin probe suplimentare recoltate de către Direcţiile de Sănătate Publică, pe care le vor analiza în laboratoarele proprii. De asemenea tot în această etapă, Serviciile de Control în Sănătate Publică vor colecta mostre sigilate din biocidele incriminate care vor fi trimise la testare pentru a vedea dacă ceea ce este precizat pe etichetă corespunde cu conținutul mostrei. Aceste analize se vor efectua la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și  Petrochimie București. Ministerul Sanatatii face precizarea ca acest laborator nu este autorizat sa realizeze toate tipurile de teste, un astfel de exemplu fiind testele de efic​ienţă​.

2.      Etapa complexă de control, reglementată prin Ordin de Ministru, care  presupune controale mixte impreuna cu Inspecția Sanitara de Stat și Serviciile de Control în Sǎnǎtate Publicǎ din cadrul Directiilor de Sanatate Publica, precum și recoltarea de probe din biocidele incriminate pentru a fi testate la laboratoare din străinătate.

Toate acțiunile și procedurile de control sunt urmărite în teren de reprezentanții Direcțiilor de Sănătate publică, iar la nivel central de către ministrul Sănătății, Corpul de Control al Ministerului și Inspecția sanitară de Stat.

Din momentul declanșării activităților de control, au fost organizate două videoconferinte cu reprezentanții Direcțiilor de Sănătate Publică (28 și 29 aprilie 2016) prin intermediul cărora au fost trasate dispozițiile de control și s-au primit raportari cu privire la probele colectate. Rezultatele  testelor de laborator vor fi raportate Ministerului Sănătații în cadrul urmatoarei videoconferinţe.