Potrivit unui anunţ publicat pe SEAP, contractul acord-cadru prevede achiziţionare linie automată de ambalat fisicuri şi baterea de monedă. Contractul nu intră sub incidenţa acordului privind contractele de achizitii publice, valoarea estimată, fără TVA, fiind 1,090,417 lei. Durata contractului acord-cadru este de 12  luni, iar persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul Regiei Autonome Monetaria Statului în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt Octavian Schen, Oana Pauna, Dan Paunescu, Gina Iancau, Stelu Radu, Adrian Ion. Florinela Gosnea, Cristiana Alexandra Danes si Tudor Mihalache. 
„Experienţă similară: se solicită prin dovedirea experienţei în furnizarea de produse şi cu o valoare similară/comparabilă cu produsele care fac obiectul caietului de sarcini, respectiv minim 1090417 lei fără tva, prin prezentarea unei liste cu principalele furnizări de produse de natura celor care fac obiectul contractului, efectuate în ultimii 3 ani, conţinând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. 
Nu se va organiza licitaţie electronică, criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut. Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 3 aprilie, iar data limită de evaluare a ofertelor este 17 iulie. Licitaţia se desfăşoară în SEAP, iar contractul nu este periodic.