Așadar, ANAT este împotriva introducerii obligaţiei completării foilor de parcurs în dublu exemplar de către operatorul de transport rutier pentru fiecare călătorie, înainte de raportarea acesteia, ba chiar solicită eliminarea foilor de parcurs. În Uniunea Europeană se manifestă o tendință de liberalizare a serviciilor de transport de persoane și de renunțare la foile de parcurs pentru servicii internaționale ocazionale. Nici pe teritoriul României nu sunt obligatorii în cazul transportului ocazional, întrucât acesta se desfășoară pe baza unei comenzi sau a unui contract, dovada fiind plata anticipată a transportului sau după încheierea cursei, conform clauzelor stipulate în contract.

Apoi, contestă obligația ca pe tot parcursul călătoriei, în cazul transportului ocazional, componența grupului să rămână aceeași. În situaţia în care turiștii se îmbarcă din mai multe locuri, cu aceeași destinație, și fără a fi debarcaţi pe parcurs, caracterul transportului este tot ocazional și nu regulat, întrucât aceştia sunt doar îmbarcaţi, nu și debarcaţi pentru ca transportul să devină unul regulat de persoane.

De asemenea, nu este de acord cu obligația completării cu 24 de ore înainte de începerea călătoriei a formularului electronic disponibil pe pagina Autorității Rutiere Române cu datele de identificare ale turiștilor și solicită renunţarea la o astfel de raportare în cazul curselor ocazionale. Datele de identificare ale turiștilor nu sunt cunoscute în toate cazurile, în același timp, potrivit legislației în vigoare, datele personale sunt confidențiale.

În aceste condiții, ANAT solicită Ministerului Transporturilor, în primul rând, liberalizarea transportului rutier naţional de persoane din România prin reguli şi nu prin haos, urmând modelul statelor europene care şi-au liberalizat piaţa naţională de transport rutier de persoane, ca de exemplu Marea Britanie, Suedia, Germania, Franţa, Italia.

De asemenea, cere completarea legislaţiei româneşti cu prevederi clare de aplicare a Regulamentului 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători. În cazul aprobării actului normativ în forma aflată pe site-ul ministerului, ANAT consideră că vom asista la blocarea transporturilor ocazionale de persoane la nivel national”, reiese din datele Asociației.