"Este a doua rectificare bugetară, este, de asemenea, pozitivă. Vreau să menționez că a avut la bază această rectificare consultări cu toate ministerele și s-a urmărit încadrarea în deficit 2,96% din PIB, s-a și reușit acest lucru, rezultatele economice de până în prezent argumentând astfel posibilitatea realizării unei creșteri economice de 6,1% față de 5,6% cât s-a estimat inițial. De asemenea, a avut loc o creștere a PIB-ului estimat de la 837,2 miliarde la 842,5 miliarde de lei", a afirmat ministrul Finanțelor Publice.

Mișa a adăugat că la nivelul veniturilor, respectiv veniturile bugetului general consolidat, există "o majorare pe sold cu suma de 280,2 milioane de lei".

"După cum știți, există mai multe categorii de bugete, unele dintre ele sunt pe plus, unele sunt pe minus, dar, per total, există un plus de venituri, pentru a înțelege toată lumea de ce este o rectificare pozitivă. De asemenea, la nivelul cheltuielilor se majorează pe sold nivelul cheltuielilor cu 503,8 milioane de lei pentru asigurarea următoarelor tipuri de cheltuieli. S-au asigurat fonduri suplimentare la bugetele locale, 611,9 milioane de lei, și aici vorbim de plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești, având obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, au fost alocate 550 de milioane de lei, de asemenea, pentru finanțarea sistemului de protecție a copilului 61 milioane de lei, pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat plus 0,9 milioane de lei", a spus ministrul.

Mișa a precizat că au fost acordare sume suplimentare mai multor ministere.

"Ministerul Muncii și Justiției Sociale, plus 630,9 milioane de lei per sold, menționând că s-au asigurat suplimentar 537 milioane de lei pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap, alocațiilor de stat pentru copii, a indemnizațiilor pentru creșterea copilului și a contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate aferente indemnizațiilor. De asemenea, 115 milioane de lei pentru majorarea transferurilor de echilibrare către bugetul asigurărilor sociale de stat. La nivelul Ministerului Afacerilor Interne avem o majorare de 363,5 milioane de lei per sold, 380 de milioane de lei sunt pentru plata pensiilor militare de stat cuvenite cadrelor militare trecute în rezervă și polițiștilor care și-au încetat raportul de serviciu în 2017. La nivelul Ministerului Transporturilor avem un plus de 293,9 milioane de lei per sold, s-a asigurat suplimentar suma de 345,6 milioane de lei pentru cofinanțarea națională și a cheltuielilor neeligibile aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2014-2020", a explicat ministrul Finanțelor.

Mișa a precizat că la Ministerul Sănătății s-a alocat în plus o sumă de "281,0 milioane lei per sold, asigurându-se suplimentar 287,2 milioane lei, în principal, în special, pentru acțiunile și programele de sănătate și, de asemenea, pentru plata medicilor rezidenți și a personalului medical din structurile de primiri urgențe".

"La nivelul Ministerului Justiției avem un plus de 232 milioane de lei per sold, asigurându-se suplimentar 240,2 milioane de lei pentru achitarea tranșelor aferente anului 2017 pentru hotărârile judecătorești care au ca obiect drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sistemul justiției. (…) De asemenea, la Ministerul Educației avem un plus de 30 de milioane lei per sold, asigurându-se suplimentar 50 milioane lei pentru plata hotărârilor judecătorești având ca obiect drepturi salariale pentru personalul din instituțiile de învățământ universitar de stat", a spus ministrul.

Mișa a adăugat că bugetul Fondului național unic de asigurări de sănătate a primit la rectificare un plus 269,7 milioane lei, pentru servicii medicale și medicamente.

"La nivelul bugetului asigurărilor sociale de stat avem un plus de 323 de milioane lei pentru asigurarea necesarului pentru plata pensiilor de asigurări sociale", a declarat ministrul.

Mișa s-a referit și la diminuările de bugete operate în cadrul rectificării la "ministerele care nu au reușit să cheltuie integral o parte din bani sau din anumite motive nu mai au capacitatea până la finalul anului să utilizeze acești bani".

"Diminuări au fost operate la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (—78,5 milioane lei), Ministerul Finanțelor Publice (—52,9 milioane lei), Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (—43,7 milioane lei per sold), dar menționez aici că s-a alocat suplimentar 71,5 milioane lei pentru PNDL, Ministerul Culturii și Identității Naționale (—27,8 milioane lei) și Ministerul Mediului (—27,4 milioane lei)", a mai precizat ministrul.

Mișa a concluzionat: "Ne încadrăm în deficitul de 2,96%, discutat anterior și cu organismele internaționale, și e un element de stabilitate la nivel macroeconomic pentru România".

AGERPRES