Astfel, potrivit noilor reguli prezentate de ministrul Anca Boagiu, nu este posibilă depăşirea cu mai mult de 10% din valoarea de contract actualizată conform indicilor statistici, sau schimbărilor de legislaţie. În plus, pentru întârzierea înregistrată în finalizarea contractului în termenul prevăzut, penalităţile sunt de 0,1% din valoarea de contract acceptată, corespunzătoare (aşa cum va fi determinată de Inginer), fără TVA pentru fiecare de zi de întârziere.
Un tabel cu penalități va fi parte integrantă din contractul ce va fi semnat cu fiecare constructor în parte. Potrivit acestuia, penalităţile de întârziere pentru neatingerea unuia dintre punctele de referinţă sunt de 500.000 euro, în caz de întârziere în atingerea unui punct de referință este suspendată orice plată datorată până când toţi indicatorii aferenţi punctului de referinţă sunt atinşi. Limita penalităţilor de întârziere este de 15% din valoarea de contract acceptată.
În plus, beneficiarul va avea posibilitatea de a acorda antrepenorului, dreptul de acces în şantier şi punerea în posesia acestuia şi etapizat, pe sectoare, acesta având obligația să execute lucrările în conformitate cu această etapizare și cu respectarea termenelor contractuale stabilite.
Prin această măsură, antreprenorul va lucra pe secțiunile libere de sarcini, dând timp Beneficiarului de a obține restul terenurilor în baza documentațiilor realizate de către antreprenor, astfel încât să fie respectate termenele contractuale. Mai mult, nu se pot formula revendicări de extindere de timp și costuri suplimentare de către constructor pe motivul nepredării terenurilor, iar constructorul nu va putea suspenda lucrările pentru că Programul său prevede a se lucra pe o secțiune inaccesibilă.
Penalităţi de 500.000 euro pentru întârzierea în atingerea unui punct de referinţă
În ceea ce priveşte programul de executie, antreprenorul îi va remite inginerului un program de lucru detaliat în termen de 28 de zile de la data de începere a lucrarilor. Antreprenorul va remite programe actualizate la intervale nu mai mari de trei luni.
În plus, antreprenorul îi va furniza inginerului actualizări săptămânale ale programului care să confirme intervalul de desfăşurare, locul şi natura fiecărei activități care se va efectua pe şantier în cursul săptămânii ulterioare. Mai mult, antreprenorul este obligat să ia măsuri pentru întocmirea documentației complete pentru obținerea autorizației de construire, în caz contrar fiind aplicate penalități.
În privinţa ritmului evoluţiei lucrărilor, controlul progresului lucrărilor se va face printr-un sistem de puncte de referinţă (benchmarkuri), care va permite urmărirea facilă a progreselor şi identificarea întârzierilor.  Pentru fiecare secţiune vor fi stabilite şase puncte de referinţă, iar penalităţile vor fi de 500.000 de euro pentru fiecare întârziere în atingerea oricăruia dintre punctele de referinţă.
De asemenea, ministrul Anca Boagiu a anunţat  toleranţă zero din partea MTI pentru firmele care nu îşi fac treaba. “Am anunţat de săptămâna trecută că o ilustrare fermă a noii politici la nivelul MTI este graficul penalităţilor pe care Compania de Drumuri le-a impus constructorilor care nu și-au respectat angajamentele. Vorbim de 40 de milioane de euro pe care statul român trebuie să îi recupereze dând un semnal clar că nu mai acceptă să fie păgubit. Nu am niciun parti-pris faţă de nicio firmă din orice ţară ar proveni. Când îşi vor face bine treaba voi lăuda orice firmă, indiferent de țara de proveniență sau de reputația ei în mass-media. Când însă nu și-o va face,  voi acționa”, a spus ministrul Anca Boagiu.