"Prin proiectul de act normativ, se aprobă alocarea sumei de 234.000 mii lei Ministerului Transporturilor pentru finanţarea în anul 2016 a proiectelor de investiţii: Magistrala IV- Metrou cu suma de 64.000 mii lei, Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă-Otopeni cu suma de 130.000 mii lei şi Magistrala V. Metrou, Etapa I-A Drumul Taberei – Universitate, cu suma de 40.000 mii lei. Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumei alocate, în conformitate cu dispoziţiile legale', se arată în nota de fundamentare. 

De asemenea, prin proiectul de act normativ se propune achiziţia şi operaţionalizarea, în anul 2016, a unei aeronave destinate executării zborurilor speciale. 

"Achiziţia aeronavei, inclusiv a bunurilor şi serviciilor necesare operaţionalizării, întreţinerii şi menţinerii în stare de aeronavigabilitate a acesteia se va efectua de către regia autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat. După achiziţionare, aeronava va fi pusă la dispoziţia TAROM (companie nominalizată prin HG nr. 755/1998, pentru executarea zborurilor speciale), pentru operare începând cu 01.01.2017, până la momentul asigurării condiţiilor necesare realizării şi operaţionalizării capabilităţii în cadrul MApN. Sumele necesare finanţării achiziţiei şi operaţionalizării aeronavei se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului', menţionează sursa citată. 

Cheltuielile aferente echipamentelor speciale de la bordul aeronavei se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. 

"Pentru îndeplinirea uneia dintre condiţionalităţile ex-ante în domeniul transporturilor, prin proiectul de act normativ se reglementează încheierea contractelor de performanţă între Ministerul Transporturilor şi beneficiarii de fonduri structurale din domeniul transportului rutier şi feroviar, în baza cărora se stabilesc drepturile şi obligaţiile beneficiarilor de fonduri structurale, drepturile şi obligaţiile privind depunerea aplicaţiilor de finanţare, drepturile şi obligaţiile privind monitorizarea proiectelor de infrastructură de transport, drepturi şi obligaţiile privind depunerea cererilor de rambursare precum şi indicatorii de rezultat care se fundamentează pe relaţia directă între modul de utilizare a fondurilor structurale şi rezultatele obţinute din utilizarea acestora", se arată în document. 

Potrivit acestuia, neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor din proiect ar putea avea consecinţe precum penalizări şi majorări de întârziere pentru bugetul de stat ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale încheiate cu executanţii de lucrări, blocaje şi întârzieri în implementarea proiectelor de infrastructură cu consecinţe imediate asupra nerespectării graficelor de execuţie lucrări şi pierderea unor sume de bani din bugetul UE alocate pentru sectorul de transport estimate pentru anul 2016 la suma de 1 miliard euro. 

Ţinând cont că executarea silită a sumelor datorate conform titlurilor executorii, spune documentul, prin înfiinţarea de popriri pe conturile de venituri proprii ale Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., poate determina blocarea activităţii acesteia, cu consecinţe grave asupra activităţii de întreţinere a drumurilor naţionale şi în implementarea proiectelor, se impune necesitatea instituirii unor reglementări care să permită reîntregirea de la bugetul de stat a plăţilor efectuate din veniturile proprii ale Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.. 

Ministerul precizează că această situaţie are un caracter extraordinar, întrucât determină întârzieri şi blocaje în procesul de implementare a proiectelor de infrastructură de interes strategic pentru România. 

"Întârzierea realizării intervenţiilor la infrastructură feroviară transeuropeană are impact direct asupra pierderii de sume alocate României prin Programul Operaţional Infrastructură Mare, estimate la aproximativ 3,1 miliarde euro pentru sectorul feroviar, context care impune reglementarea în regim de urgenţă a unor măsuri pentru diminuarea acestei categorii de risc', se mai spune în nota de fundamentare. 

AGERPRES