Potrivit MT, ultima întâlnire tehnică dintre experţii ministerului şi cei ai Comisiei Europene a avut loc pe 1 iulie 2015, prilej cu care au fost discutate şi soluţionate ultimele puncte metodologice referitoare la ierarhizarea proiectelor, strategia de implementare a acestora şi condiţiile de activare a clauzei de reformă structurală.
"În urma acestei întâlniri, reprezentanţii Comisiei Europene au apreciat calitatea Master Planului General de Transport şi nu au mai avut nici un comentariu sau observaţie pe marginea acestuia. Ministerul Transporturilor a transmis Comisiei Europene varianta revizuită a documentului strategic cu observaţiile şi comentariile integrate şi, astfel, în prezent, la Comisia Europeană, se află forma acceptată a Master Planului General de Transport", precizează MT.

Conform documentului strategic pentru dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor de transport în România pe perioada 2015 – 2030, se vor construi peste 1.200 de kilometri de autostradă, 1.900 de kilometri de drum expres, drumuri Transregio şi Transeuro, cât şi Variante Ocolitoare, valoarea estimată a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii rutiere fiind de peste 26 miliarde de euro. Pentru proiectele de autostrăzi au fost calculaţi 13,254 miliarde de euro.

Pentru sectorul feroviar este prevăzută modernizarea a peste 4.000 de kilometri de cale ferată, achiziţia de material rulant nou şi introducerea de servicii feroviare pentru creşterea atractivităţii acestui sector, proiecte ce se ridică la aproximativ 14 miliarde de euro. Pentru proiectele de reabilitare a liniilor de cale ferată au fost estimaţi 10,073 miliarde de euro, iar cele de electrificare 1,122 miliarde de euro.

Pentru sectorul naval au fost identificate proiecte de îmbunătăţire a navigaţiei pe Dunăre şi pe canalele navigabile pe o lungime de 670 de kilometri şi modernizarea infrastructurii portuare pentru 32 de porturi. Valoarea totală a investiţiilor pentru acest sector se ridică la 2 miliarde de euro.

Pentru sectoarele aerian şi multimodal au fost identificate 15 aeroporturi care vor beneficia de proiecte de modernizare şi creşterea capacităţii aeroportuare, respectiv dezvoltarea a 11 terminale multimodale amplasate în ariile de conectivitate şi potenţial economic ridicat, cu o valoare estimată de 1,6 miliarde de euro.

"Master Planul General de Transport prevede pentru perioada 2015 – 2030 proiecte în valoare totală de 43,5 miliarde de euro pentru toate sectoarele de transport, proiecte care vor valorifica potenţialul economic al României. Aşa cum reiese din datele prezentate, nevoile de dezvoltare ale infrastructurii şi serviciilor de transport în România sunt foarte mari şi peste resursele financiare disponibile. La nivelul societăţii româneşti, acest fapt a determinat presiuni asupra factorilor de decizie în pregătirea şi finanţarea proiectelor de infrastructură. În trecut, în lipsa unei stabilităţi strategice şi a unei prioritizări clare a investiţiilor, rezultatele nu au fost mulţumitoare şi multe resurse şi oportunităţi au fost pierdute datorită nerealizării complete sau realizării la calitate inferioară a infrastructurii şi serviciilor de transport. Master Planul General de Transport are principalul rol de a asigura stabilitatea strategică a investiţiilor în sectorul de transport oferind o prioritizare şi un calendar de implementare ce trebuie urmat, indiferent de guvernările care se succed în România. Acest fapt va conduce la o pregătire mai bună a proiectelor şi, mai ales, la finalizarea investiţiilor şi colectarea beneficiilor economice ale acestora', a declarat ministrul Transporturilor, Iulian Matache.

SURSA: Agerpres