Ministerul Finanţelor anunţă că a elaborat şi publicat proiectul de Hotărâre a Guvernului ce prevede o nouă schemă de ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor.

Mai exact, este vorba despre instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor strategice pentru noi activități economice în valoare de cel puțin 500 milioane lei.

Care este obiectivul schemei de ajutor de stat?

Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanţelor, obiectivul vizat este dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii inițiale pentru noi activități economice ale căror costuri eligibile sunt în valoare de cel puțin 500 milioane lei.

Schema de ajutor de stat este elaborată în acord cu Orientările comunitare privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014 – 2020.

Faţă de alte scheme de ajutor de stat administrate de Ministerul Finanțelor sau de alte autorități, noua schemă de ajutor de stat vizează atragerea de investiții în sectoarele economice considerate strategice datorită nivelului considerabil al investițiilor implicate.

“România are nevoie de know-how specializat și de investiții greenfield în facilități de producție din domenii strategice”

Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor: “Lansez o invitație deschisă la consultare publică către toți partenerii de dialog care doresc să contribuie la operaționalizarea acestei noi scheme de ajutor de stat menită să atragă investiții strategice în noi tehnologii și inovare, cu cheltuieli eligibile de cel puțin 100 de milioane de euro.

Pentru o dezvoltare economică durabilă, România are nevoie de know-how specializat și de investiții greenfield în facilități de producție din domenii strategice, precum produse electronice, aparate medicale, aeronave, care generează valoare adaugată mare și asigură o creștere a competitivității țării noastre pe piețele internaționale.”

Vor putea fi finanțate cu ajutor de stat investițiile inițiale cu cheltuieli eligibile în valoare de cel puțin 500 milioane lei (aproximativ 100 mil. euro) constând în demararea unei unități noi sau diversificarea unei unități, în sectoarele economice care implică realizarea de produse cu valoare adăugată mare, cum sunt: fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice, fabricarea de aeronave și nave spațiale, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, aparate și instrumente medicale și stomatologice etc., mai transmite Ministerul Finanţelor.

Bugetul total va fi de circa 750 milioane de euro; bugetul anual, de circa 150 milioane de euro

Ajutorul de stat se acordă sub formă de sume nerambursabile pentru finanțarea costurilor cu active corporale și necorporale, precum și a costurilor privind construcțiile, aferente investiției inițiale, în limita intensității maxim admisibile, în prezent stabilită prin H.G. nr. 517/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Schema de ajutor de stat va fi implementată de Ministerul Finanțelor și va beneficia de un buget total de 3.750 milioane de lei, respectiv echivalentul a aproximativ 750 milioane de euro. Bugetul mediu anual al schemei este de 750 milioane de lei, respectiv echivalentul a aproximativ 150 milioane de euro. Acordurile de finanțare vor fi emise în perioada 2021-2025, iar plata ajutorului de stat se va realiza în intervalul 2022-2030.

Comisia Europeană va fi notificată cu privire la fiecare proiect de investiții cu cheltuieli eligibile peste valoarea de 50 milioane de euro, iar acordurile pentru finanțare vor fi emise numai după obținerea Deciziei de autorizare.

Sursa foto: Dreamstime