Bugetul total al proiectului este de peste 9,92 milioane lei, din care 8,34 milioane lei din Fondul Social European şi 1,58 milioane lei, cofinanţarea eligibilă a beneficiarului, iar scopul acestuia este consolidarea capacităţii instituţionale a Ministerului prin dezvoltarea capacităţii de a fundamenta, implementa, monitoriza şi evalua politici publice. 

Proiectul 'Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri' are o perioadă de implementare de 12 luni, iar debutul a avut loc în data de 10 august 2016. 

Obiectivele acestuia sunt dezvoltarea unui sistem de elaborare, monitorizare şi evaluare a impactului (în toate etapele) politicilor publice bazate pe dovezi, elaborarea unui atlas economic al României, ca instrument care va fi utilizat în procesul de fundamentare a politicilor publice bazate pe dovezi şi elaborarea documentului de politică industrială a României care va stabili priorităţile şi direcţiile de acţiune pentru reindustrializarea economiei româneşti.

Ministerul Economiei a organizat, până la 20 octombrie 2016, participarea cu pavilion naţional la 41 de târguri internaţionale cu o valoare contractată de peste 23,687 milioane lei, conform primelor concluzii ale analizei Corpului de control al ministerului privind derularea programului de export.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA), 319 firme au beneficiat de programul de promovare a exportului pe anul 2016, până la data de 30 septembrie 2016, iar numărul de contacte economice realizate de participanţii români în cadrul pavilioanelor naţionale a fost de 23.384, informează Agerpres. Angajamentele preconizate la export de către beneficiarii programului au însumat circa 251 milioane euro.

“Fişele de eficienţă completate de firmele participante în urma fiecărui târg relevă că, în 2016, pe perioada analizată, se înregistrează, faţă de anul 2015, o creştere a valorii preconizate a se exporta, cu circa 25%. Valoarea preconizată a exporturilor în urma participării la programul de promovare a exportului a fost pentru 2015 de circa 200 milioane euro”, se arată în comunicatul Ministerului Economiei.

Reprezentanţii MECRMA apreciază că, în perioada 1 ianuarie – 20 octombrie 2016, au fost programate 80 de participări la târguri şi expoziţii internaţionale, din care pentru 41 de târguri a fost organizată participarea companiilor româneşti. Pentru 39 târguri a fost anulată participarea pentru că în 14 cazuri patronatul de ramură a solicitat anularea participării, în 4 cazuri nu au fost firme româneşti care să manifeste interes de participare (nu au depus dosar de înscriere), în 12 cazuri patronatele nu au reuşit să strângă un număr minim de şapte firme eligibile, iar în câte patru cazuri nu s-a prezentat niciun prestator de servicii la licitaţie şi nu au fost primite avizele necesare din partea controlorului delegat din partea MFP, în timp ce într-un caz ofertele depuse de prestatorii de servicii nu au fost eligibile.

Pe calendarul internaţional se mai regăsesc trei târguri şi o misiune economică. Participarea la aceste evenimente urmează să se decidă în perioada imediat următoare în funcţie de opţiunea patronatelor la variantele de participare propuse de MECRMA, conform legislaţiei în vigoare.

AGERPRES