El explică cum Banca Centrală Europeană (BCE) a tipărit pe perioada crizei peste o mie de miliarde de euro și cu toate acestea, deși există cantitate de monedă tipărită, activitatea de creditare este redusă. 

Apare atunci întrebarea „unde sunt banii? ” Conform spuselor sale, o bancă fie creditează economia reală, fie acumulează depozite sau intra în activităţi speculative cumparând active financiare mai riscante pe piața interbancară, ceea ce ar putea conduce la un fenomen de bulă pe anumite active. 

În opinia sa, inflaţia scăzută la nivel european se datorează unei functionări defectuoase a activităţii de creditare şi lipsei unui canal eficient de transmitere a politicilor monetare de la BCE spre economia reală. Restaurarea şi dezvoltarea canalului de creditare al economiei europene este o măsura esenţială atât pentru restabilirea eficienţei politicii monetare cât şi pentru restabilirea creşterii economice.

„Astăzi, lipsa de creditare se datorează mai mult unei lipse de încredere a sistemului bancar în economia europeană şi de eligibilitate a proiectelor decât una de lichiditate”, subliniază Mihai Precup.