Prevederea, inclusă în Codul de procedură fiscală şi suspendată prin Legea nr. 162/2012, devine aplicabilă ca urmare a încetării suspendării începând cu data de 1 ianuarie 2014.

Pe de altă parte, Codul de procedură fiscală nu prevede posibilitatea respingerii declaraţiei fiscale anuale în situaţia în care aceasta nu a fost certificată de către un consultant fiscal şi, de asemenea, nu prevede nici sancţiuni contravenţionale în caz de nerespectare a acestei obligaţii.

Declaraţiile fiscale depuse de contribuabili, chiar necertificate, se înregistrează la registratura organului fiscal, se procesează şi se utilizează pentru toate scopurile fiscale prevăzute de lege, precizează MFP.

'Organul fiscal competent, în virtutea rolului său activ prevăzut de art. 7 alin. (1) şi (5) din Codul de procedură fiscală, poate totuşi informa contribuabilii asupra neîndeplinirii obligaţiei de certificare a declaraţiei fiscale în vederea aplicării corecte a prevederilor legislaţiei fiscale. Totodată, precizăm că, prin proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, publicat şi pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, s-a propus, printre altele, abrogarea prevederilor art. 83 alin. (5) din Codul de procedură fiscală. De asemenea, prin acest proiect de act normativ a fost schimbat conceptul cu privire la certificarea declaraţiilor fiscale astfel că, certificarea declaraţiilor fiscale, inclusiv a declaraţiilor fiscale rectificative, a devenit opţională', se mai spune în comunicatul MFP.

Avizul este necesar pentru declaraţiile rectificative, însem­nând toate declaraţiile prin care se corectează sume declarate greşit. Dar,chiar şi în absenţa avizării, administraţiile financiare tot vor primi hârtiile, însă cu o amendă de 2% din diferenţa de sumă, arăta AICI "Capital".

 

Te-ar putea interesa și: