"Îmbunătăţirea guvernanţei corporative la nivelul întreprinderilor de stat este o preocupare constantă a Ministerului Finanţelor Publice, cu scopul creşterii perfomanţelor economice şi atingerii obiectivelor strategice ale acestor companii. Ministerul Finanţelor Publice vine în sprijinul aplicării unitare a Legii nr. 111/2016 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi postează pe site-ul propriu o serie de acte normative, de ghiduri şi de materiale informative", se spune în comunicat. 

Potrivit MFP, ghidurile au fost elaborate în cadrul proiectului de asistenţă tehnică în colaborare cu experţi ai Băncii Mondiale, pentru facilitarea aplicării prevederilor legale şi a celor mai bune practici internaţionale în domeniul guvernanţei corporative. 

"MFP continuă dialogul cu cei implicaţi în procesul guvernanţă corporativă pentru îmbunătăţirea acestor ghiduri. Materialele informative cuprind aplicaţii practice ale procesului de selecţie a membrilor executivi şi neexecutivi ai Consiliilor de Administraţie", adaugă instituţia. 

Documentele sunt postate pe pagina de internet a MFP. 

Guvernul a aprobat, pe 28 septembrie, prin hotărâre, Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, informează un comunicat al Executivului. 

Conform sursei citate, în termen de 50 de zile de la intrarea în vigoare a normelor metodologice, autorităţile publice tutelare vor declanşa procedura de selecţie pentru întreprinderile publice pentru care nu au fost aplicate prevederile OUG 109/2011. 

"Aplicarea noii legislaţii are scopul să contribuie la îmbunătăţirea calităţii guvernanţei corporative, prin creşterea nivelului de profesionalism şi performanţă a managementului în întreprinderile publice şi asigurarea unei performanţe financiare şi operaţionale a acestora", se spune în comunicat. 

Guvernul precizează că 180 de întreprinderi publice de stat intră sub incidenţa regulilor guvernanţei corporative, însă doar 35 se supun în prezent acestora. 

Normele stabilesc criteriile de selecţie, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidaţi pentru fiecare post de administrator, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari şi a componenţei variabile a remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, de supraveghere. 

De asemenea, sunt stabilite regulile generale pentru redactarea scrisorii de aşteptare şi a declaraţiei de intenţie, precum şi elementele ce trebuie cuprinse în contractele de mandat încheiate de autorităţile publice tutelare cu administratorii întreprinderilor publice. 

Potrivit hotărârii, Ministerul Finanţelor Publice şi autorităţile publice tutelare care îndeplinesc atribuţii de ministere de resort vor stabili, prin ordin comun, şi alte măsuri în scopul implementării unitare a prevederilor OUG 109/2011, precum şi publicarea de ghiduri în care să se prezinte bunele practici în domeniul guvernanţei corporative. 

"Normele pentru stabilirea criteriilor de selecţie stabilesc data declanşării procedurii de selecţie a noilor organe de administrare a întreprinderilor publice, responsabilităţile ce revin în iniţierea şi organizarea procedurii de selecţie, atribuţiile comisiei de selecţie înfiinţată de autoritatea publică tutelară, cerinţele minime care trebuie îndeplinite de fiecare administrator cu scopul de a constitui profilul personalizat al fiecărui membru al consiliului de administraţie şi al consiliului ca organ colectiv de conducere", se mai arată în comunicatul Executivului. 

Conform sursei citate, autoritatea publică tutelară este doar reprezentantul acţionarului stat, iar în situaţia în care statul este acţionar majoritar, prin autoritatea publică tutelară poate face propuneri către Adunarea Generală a Acţionarilor în vederea numirii de către aceasta a administratorilor, cu respectarea principiilor de drept societar şi al drepturilor acţionarilor minoritari. 

AGERPRES


Te-ar putea interesa și: