În contextul creșterii costurilor legate de furnizarea serviciilor de comunicații precum și pentru a asigura în continuare viabilitatea economică, suntem nevoiți să modificăm condițiile de furnizare a serviciilor prevăzute în contractul încheiat cu Telekom Romania Mobile, își anunță compania clienții.

Astfel, începând cu data de 1 martie 2020, prețul pentru fiecare abonament de servicii mobile va fi majorat cu 0,42 euro TVA inclus (0,35 euro fără TVA).

Majorarea se adaugă și în cazurile în care există un preț redus al abonamentului (prețul rezultat după aplicarea reducerilor/promoțiilor de care beneficiați conform contractului), prețul final fiind determinat prin însumarea acestora.

Majorarea prețului se va regăsi pe factură, evidențiată la linia Majorare 2 abonament servicii mobile.

Clientul poate renunța la contract

Iar valoarea majorării în lei este de 2 lei (TVA inclus); valoarea în lei poate varia în funcție de cursul de schimb aplicabil la data emiterii facturii.

Dacă nu sunteți de acord cu modificările de mai sus, aveți dreptul de a denunța unilateral contractul privind furnizarea serviciilor în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei notificări, își înștiințează compania clienții.

În caz de denunțare a contractului, aceștia nu vor fi obligați la plata de despăgubiri. Dacă a fost achiziționat un Pachet Promoțional, tranșele lunare neplătite aferente terminalului achiziționat devin automat scadente și exigibile.

Denunțarea unilaterală a contractului se poate face prin notificarea scrisă, transmisă către Telekom Romania Mobile Communications S.A., la sediul din București, Splaiul Independenței nr. 319G, SEMA Parc, Clădirea Atrium House, etajele 1 și 2, Sector 6, 060044, conform prevederilor Contractului sau în magazinele Telekom Romania.