Potrivit unuti anunţ publicat pe SEAP, licitaţia pentru contractul acord-cadru servicii de manipulare şi închiriere cărucioare bagaje implică două contracte. Serviciile de închirire cărucioare bagaje sunt estimate la valoarea de 210.000 euro, fără TVA, iar contractul penttru serviciile de manipulare este estimat la 1,91 milioane euro, fără TVA. Durata celor două contrate este de 48 de luni
Se va organiza licitaţia electronică, criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut. Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 5 martie, iar data limită de evaluare a ofertelor 13 iulie.