Decizie drastică a celor de la Curtea de Apel Bucureşti. Judecătorii au decis condamnarea definitivă a medicului Gheorghe Burnei pentru luare de mită.

Gheorghe Burnei a fost condamnat

Gheorghe Burnei a fost condamnat definitiv la 2 ani și 6 luni cu suspendare de Curtea de Apel București în dosarul în care a fost trimis în judecată pentru luare de mită. Acesta primise o pedeapsă asemînătoare şi în primă instanță. Fusese condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare.

MINUTA:

Solutia pe scurt: Decizia penală nr. 430/A din data de 30.03.2021 – În baza art. 421 pct. 2 lit. a CPP admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și de apelantul-inculpatul BURNEI GHEORGHE, împotriva sentinței penale nr. 1898/16.12.2019 a Tribunalului București, Secţia I penală.

Desfiinţează în parte sentinţa atacată şi rejudecând pe fond: Constată că prin încheierea din data de 16.02.2021 a instanței de control judiciar s-a dispus schimbarea încadrării juridice dată faptelor prin încheierea din 12.11.2019 a instanței de fond, dintr-o singură infracţiune de luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (21 acte materiale), în două infracţiuni de luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 C. pen. cu aplic. art. 35 al. 1 CP, (20 de acte materiale) şi o infracţiune de luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen. Constată că pentru fapta din luna mai 2012, legea penală mai favorabilă este legea nouă şi în consecinţă:

În baza art. 396 al. 1 teza penultimă ?i al. 5 CPP rap. la art. 16 al. 1 lit. b teza întâi CPP achită inculpatul BURNEI GHEORGHE pentru săvârșirea infracţiunii de primire de foloase necuvenită prev. de art. 289 alin. 1 CP cu aplic. art. 5 C. pen., întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. În temeiul art. 289 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. şi cu aplic. art. 75 al. 2 lit. b C.pen. rap. la art. 76 al. 1 C. pen. şi art. 79 al. 3 C. pen. condamnă pe inculpatul BURNEI GHEORGHE (20 de acte materiale) la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată, faptă din perioada mai-decembrie 2016.

Menține modalitatea de executare a pedepsei principale, de 2 ani şi 6 luni închisoare stabilită de prima instan?ă. Reduce perioada interzicerii celorlalte drepturi de la 5 ani, la 2 ani.

Înlătură aplicarea pedepsei complementare a publicării hotărârii definitive de condamnare pe cheltuiala proprie. Menține celelalte pedepse complementare ?i accesorii aplicate de prima instanță.

Reduce termenul de supraveghere a executării pedepsei principale de la 4 ani, la 3 ani. Reduce numărul zilelor de muncă neremunerată în folosul comunității la care a fost obligat inculpatul, de la 120 zile, la 60 zile.

În temeiul art. 93 alin. 2 C. pen., pe durata termenului de supraveghere, impune inculpatului obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulate de Serviciul de Probaţiune Bucureşti sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 424 al. 3 CPP rap. la art. 72 CP deduce din pedeapsa aplicată prin prezenta decizie, perioada reţinerii de la data de 11.12.2016 la 12.12.2016 şi a arestului la domiciliu de la data de 12.12.2016 la 20.12.2016.

Înlătură aplicarea pedepsei amenzii penale care însoţeşte pedeapsa închisorii, în cuantum de 150.000 lei.

În temeiul art. 404 alin. 4 lit. d C. pr. pen. rap. la art. 289 alin. 3 C. pen. şi art. rap. la art. 112 alin. 1 lit. e C. pen. confiscă de la inculpatul Burnei Gheorghe sumele de 3250 Euro (sumă ce va fi plătită în echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României la data plăţii efective) şi 11.800 lei.

În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C. pr. pen. menţine în parte măsurile asiguratorii instituite prin ordonanţa din data de 14.12.2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti (f. 81 d.u.p.), numai cu privire la sumele de 1500 lei (recipisă de consemnare CEC Bank nr. 4345524/1 din 12.12.2016, f. 84 vol. 7 d.u.p.), 3000 Euro (recipisă de consemnare CEC Bank nr. 4345539/1 din 12.12.2016, f. 87 vol. 7 d.u.p.), 13.299 lei (recipisă de consemnare CEC Bank nr. 4345541/1 din 12.12.2016, f. 88 vol. 7 d.u.p.). În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C. pr. pen. ridică măsurile asiguratorii instituite prin ordonanţa din data de 14.12.2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti (f. 81 d.u.p.), cu privire la suma de 5015 Euro (recipisă de consemnare CEC Bank nr. 4345544/1 din 12.12.2016, f. 90 vol. 7 d.u.p.), 750 USD (recipisă de consemnare CEC Bank nr. 4345549/1 din 12.12.2016, f. 87 vol. 7 d.u.p.); prin ordonanţa din data de 13.12.2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti (f. 77 d.u.p.) cu privire la sumele de 32.370,02 lei existentă în contul deschis la BRD – Sucursala Academiei – date (conform încheierii pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală la data de 10.02.2017, dosar nr. 45934/3/2016), 8.179,21 lei existentă în contul deschis la BCR S.A. – date(conform încheierii pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală la data de 10.02.2017, dosar nr. 45934/3/2016) şi 24.079,76 Euro existentă în contul deschis la BRD – Sucursala Academiei – date. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei apelate care nu contravin prezentei. În baza art. 275 al. 3 CPP cheltuielile judiciare avansate de stat, rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunțată în ședință publică, astăzi, 30.03.2021.