national de decoratii al Romaniei. Ele fac parte din categoria decoratiilor civile pe domenii de activitate. Pentru a putea fi acordate, era nevoie de un act normativ special, care a aparut abia de curand. Este vorba de Legea nr. 392/2004 privind Ordinul Meritul Industrial si Comercial si Medalia Meritul Industrial si Comercial. Pot fi decorati cetatenii romani sau straini care au rezultate meritorii sau deosebite in domeniile: industrie, energie, resurse minerale, productia de aparare, comert cu bunuri si servicii. Decoratiile se acorda pe baza propunerilor facute de catre ministrii de resort si conducatorii institutiilor publice de specialitate abilitate, pentru persoanele din domeniile lor de activitate. Propunerile nominale sunt avizate de Cancelaria Ordinelor.Presedintele poate acorda decoratii si din proprie initiativa, intr-un procent de 1% din numarul de decoratii prevazute de lege, cu exceptia gradului de Mare Ofiter.Pentru primul an de la intrarea in vigoare a prezentei legi, se pot conferi maximum 15% din numarul decoratiilor prevazute pentru fiecare grad si clasa.Prin rezultate meritorii se intelege (extras din lege): a) dezvoltarea productiei si a activitatilor comerciale prin cresterea si dezvoltarea unor intreprinderi mici si mijlocii, eficiente, cu efecte benefice asupra economiei locale sau zonale; b) crearea si dezvoltarea de societati competitive pentru prestarea de servicii si asigurarea unor standarde superioare de confort si civilizatie; c) realizarea unor privatizari de succes a unor regii autonome sau societati comerciale in domeniile: industrial, comercial si al exploatarii resurselor minerale. Prin rezultate deosebite se intelege (extras din lege):a) contributii semnificative la elaborarea strategiilor, programelor si politicilor care au dovedit, prin aplicarea lor, ca s-au obtinut cresteri economice cuantificabile in plan national si/sau regional pe ansamblul activitatilor industriale sau sectoriale; b) contributii semnificative la elaborarea si aplicarea concreta a politicilor, strategiilor si programelor de dezvoltare a cercetarii stiintifice fundamentale si a cercetarii stiintifice aplicative industriale; c) realizarea unor investitii recunoscute pe plan national si international, cu aplicatii industriale; d) contributii semnificative la crearea si utilizarea in Romania si/sau la transferul si utilizarea in Romania a unor tehnologii ce asigura obtinerea de bunuri si/sau servicii cu performante deosebite, cresterea numarului de locuri de munca si ridicarea productivitatii muncii, diminuarea noxelor si a emisiilor de dioxid de carbon; e) contributii semnificative privind conceperea si aplicarea programelor de conservare si de crestere a eficientei utilizarii energiei; f) contributii semnificative privind dezvoltarea sectorului energetic, inclusiv prin utilizarea energiilor neconventionale si cresterea gradului de recuperare; g) contributii semnificative la armonizarea legislativa, accelerarea procesului de integrare europeana, aplicarea si utilizarea acquis-ului comunitar european; h) dezvoltarea productiei si exportului de produse cu grad ridicat de complexitate, utilizarea materialelor superioare si neconventionale, cu valoare adaugata mare; i) dezvoltarea industriei IT si conexe. Pot fi decorate si persoane juridice romane sau straine. In cazul acestora, propunerile de decorare se inainteaza de catre Camera de Comert a Romaniei, prin ministerul de resort.Unitatile care functioneaza in subordinea si in coordonarea ministerelor de resort sau sub autoritatea acestora, regiile autonome, societatile comerciale cu capital de stat, mixt sau privat, de profil, din tara sau din strainatate, pot fi decorate in mod exceptional cu Ordinul Meritul Industrial si Comercial.Conform Regulamentelor de acordare a decoratiilor Ordinul Meritul Industrial si Comercial si Medalia Meritul Industrial si Comercial, s-a stabilit ca:1. Ordinul Meritul Industrial si Comercial este limitat la maximum 5.000 de membri, impartiti pe grade astfel (enumerate in ordine crescatoare din punct de vedere ierarhic): a) Cavaler – 2.600; b) Ofiter – 1.300; c) Comandor – 800; d) Mare Ofiter – 300. Ordinul Meritul Industrial si Comercial se poarta, de regula, cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei si al celorlalte sarbatori nationale sau religioase, cu ocazia Zilei Ordinului si in alte situatii stabilite prin regulamente specifice. 2. Medalia Meritul Industrial si Comercial se acorda nelimitat pentru clasele a III-a si a II-a si limitat la 4.000 de membri pentru clasa I (clasele au fost enumerate in ordine crescatoare din punct de vedere ierarhic).Depasirea numarului membrilor constituie o incalcare a regulamentului. Decoratiile conferite peste numarul limita sunt nule de drept, iar insemnele se restituie. Toti posesorii unui Ordin Meritul Industrial si Comercial, indiferent de grad, vor fi numiti cavaleri.Decoratiile se acorda pe viata. Ele dau posesorilor o serie de drepturi, cum ar fi:· Cavalerii ordinului vor fi invitati sa participe la manifestatiile publice prilejuite de Ziua Nationala a Romaniei sau la diverse alte aniversari si comemorari, asigurandu-li-se de catre organizatori locuri de onoare;· Prefecturile si primariile vor avea in vedere invitarea cu precadere a persoanelor decorate, domiciliate in raza lor de competenta, la diverse manifestari comemorative, culturale, stiintifice sau sportive, pe care le organizeaza cu diferite ocazii;· Cavalerii Mari Ofiteri sunt invitati, prin grija Cancelariei Ordinelor, la receptiile oferite de Presedintele Romaniei cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei si a Anului Nou;· Cavalerii Mari Ofiteri, impreuna cu cavaleri ai altor grade superioare ale ordinelor pe domenii de activitate pot fi invitati sa participe si la alte receptii sau manifestari organizate de Presedintie si de Parlament, prin grija Cancelariei Ordinelor;· Cu prilejul zilei Ordinului Meritul Industrial si Comercial (prevazuta pentru data de 22 noiembrie), ministerele si celelalte institutii autonome, abilitate sa faca propuneri de decorare in domeniul respectiv, organizeaza, cu sprijinul Cancelariei Ordinelor, reuniuni cu membrii ordinului, prezidate de ministrul de resort. Acestea fiind spuse, nu ne ramane decat sa asteptam prima promotie de medaliati.Reguli de acordare a decoratiilor si de avansare in ierarhieConferirea Medaliei Meritul Industrial si Comercial se face in mod obligatoriu incepand cu clasa a III-a. · Conferirea Medaliei Meritul Industrial si Comercial se poate face numai dupa obtinerea, timp de 4 ani, a unor rezultate meritorii in activitatea specifica. Pentru a se conferi o clasa superioara aceleiasi persoane, este necesara efectuarea unui stagiu in clasa imediat inferioara, astfel: a) de la clasa a III-a la clasa a II-a – 5 ani; b) de la clasa a II-a la clasa I – 6 ani. Propunerile de conferire trebuie sa tina seama de criteriile stabilite in prezentul regulament, inclusiv pentru prima promotie de decorare. Conferirea directa a claselor superioare la prima promotie se poate face ca urmare a unei insumari de merite deosebite, care sa fi putut conduce la acordarea de clase succesive. Pentru merite cu totul deosebite, termenul de 4 ani si vechimea minima in clasa pot fi reduse cu maximum o treime. Conferirea unei clase superioare duce automat la scoaterea numelui persoanei respective din evidenta clasei inferioare. Insemnul clasei inferioare ramane in posesia celui decorat. Conferirea Ordinului Meritul Industrial si Comercial se face in mod obligatoriu incepand cu gradul de Cavaler, cu exceptia primei promotii a ordinului. Conferirea Ordinului Meritul Industrial si Comercial se poate face numai dupa obtinerea, timp de 5 ani, a unor merite deosebite in activitatea specifica. Decorarea anterioara cu Medalia Meritul Industrial si Comercial este un factor pozitiv, de care se va tine seama la propunerile de acordare a Ordinului Meritul Industrial si Comercial, dar nu este obligatorie obtinerea unei medalii sau parcurgerea ierarhiei medaliei pentru conferirea ordinului. rnPentru a se conferi un grad superior aceleiasi persoane, este necesara efectuarea unui stagiu in gradul imediat inferior, astfel: rna) de la gradul de Cavaler la cel de Ofiter – 3 ani; rnb) de la gradul de Ofiter la cel de Comandor – 4 ani; rnc) de la gradul de Comandor la cel de Mare Ofiter – 5 ani. rnPropunerile de conferire trebuie sa tina seama de criteriile stabilite in prezentul regulament, inclusiv pentru prima promotie de decorare. rnConferirea directa a gradelor superioare la prima promotie se face ca urmare a unei insumari de merite deosebite, care ar fi putut conduce la acordarea de grade succesive. rnPentru merite cu totul deosebite, termenul de 5 ani si vechimea minima in grad pot fi reduse cu maximum o treime.