Sursa citată precizează că actul normativ completează şi clarifică anumite aspecte ale cadrului legislativ, astfel încât să poată fi deblocată soluţionarea câtorva mii de dosare de retrocedare aflate în analiza Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor.

La nivelul Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor se constată, după doi ani de activitate, un blocaj în soluţionarea unor dosare, arată Guvernul.

'Titularii unor dosare de despăgubire nu deţin documente care să ateste categoria de folosinţă a terenurilor solicitate, respectiv dacă la data preluării abuzive acestea erau terenuri agricole sau curţi-construcţii (…) iar Comisia nu poate emite o decizie de validare pe motiv că astfel ar acorda măsuri compensatorii peste limita de 50 de hectare de teren agricol. (…) În acelaşi timp, Comisia nu poate lua nici decizia de a respinge dosarul, prin invalidare, având în vedere faptul că s-a făcut dovada dreptului la acordarea de măsuri compensatorii', explică Guvernul.

Astfel, din cele 6.000 de dosare analizate după intrarea în vigoare a Legii privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, până în prezent, aproximativ 2.000 au fost înaintate Comisiei în vederea emiterii unei decizii.

Pentru aproximativ 4.000 de dosare, Secretariatul Comisiei Naţionale nu a putut înainta o propunere de decizie.

Pe de altă parte, Guvernul informează că există dosare în care, 'deşi entităţile învestite de lege cu soluţionarea notificărilor au propus acordarea de despăgubiri/ măsuri compensatorii pentru construcţii, Comisia nu poate lua o decizie deoarece documentele existente în dosare nu oferă suficiente elemente din care să reiasă suprafaţa şi/ sau alcătuirea construcţiilor'.

'Ordonanţa de Urgenţă adoptată de Guvern stabileşte, în mod expres, faptul că sunt prezumate ca având categoria de curţi-construcţii, la data preluării abuzive, terenurile în suprafaţă de până la 1.000 mp, situate în mediul urban, şi de până la 3.000 mp, situate în mediul rural, dacă pe acestea, la momentul preluării abuzive, existau construcţii', precizează sursa citată.

De asemenea, pentru situaţia în care, din documentele existente la dosar nu reiese suprafaţa şi/ sau alcătuirea construcţiilor pentru care se propun măsuri compensatorii, se vor acorda despăgubiri pentru o suprafaţă construită de 21 mp, folosindu-se valorile minime din grila notarială aplicabilă spaţiilor de locuit.

Totodată, prin OUG, Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile ce au aparţinut cultelor religioase şi comunităţilor aparţinând minorităţilor naţionale din România îşi modifică componenţa prin cooptarea câte unui reprezentant al Instituţiei Prefectului şi autorităţii publice locale.

Aceştia se vor alătura reprezentanţilor Ministerelor Culturii şi Cultelor, Justiţiei, Finanţelor Publice, Secretariatului General al Guvernului şi Cancelariei Primului-Ministru.

'Completarea componenţei Comisiei speciale are drept scop implicarea efectivă a coordonatorilor administraţiei publice în luarea deciziilor cu privire la imobilele ce urmează să fie retrocedate. Comisia specială îşi va desfăşura activitatea în prezenţa a minimum cinci membri şi va decide cu majoritatea de voturi a celor prezenţi', se mai arată în comunicatul Executivului.

La Comisia specială de retrocedare sunt în curs de soluţionare aproximativ 10.600 de cereri depuse de către cultele religioase şi comunităţile minorităţilor naţionale în perioada 2002-2006. AGERPRES


Te-ar putea interesa și: