‘Aş dori foarte mult ca impozitul forfetar pe care l-am elaborat după consultări cu partenerii publici-privaţi să nu mai fie comparat cu impozitul domnului Pogea (fostul ministru al Finanţelor Publice n.r.). În varianta actuală, vorbim de un proiect pilot, pe cod CAEN, conceput în funcţie de cei mai relevanţi indicatori din domeniul respectiv. Ca urmare, suma ce va trebui plătită de agenţii economici va fi mai mică decât cota de 16% aplicată asupra profitului impozabil sau decât procentul de 3% din cifra de afaceri, în cazul în care aceste contribuţii sunt corect evidenţiate. Tocmai pentru că acest impozit vine în sprijinul agenţilor economici corecţi, am primit solicitări de aplicare şi din partea altor coduri CAEN – cum ar fi avocaţii sau stomatologii’, a spus Maria Grapini.
Potrivit Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicat de Ministerul Finanţelor, impozitul forfetar urmează să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2014 şi s-ar putea aplica domeniilor turismului, alimentaţiei publice, cafenelelor, barurilor, dar şi în cel al întreţinerii şi reparării autovehiculelor.
Pentru a intra în categoria plătitorilor de impozit forfetar companiile trebuie să fi realizat o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, să deţină active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate, să aibă o pondere de peste 70% a veniturilor obţinute din desfăşurarea activităţilor corespunzătoare codurilor CAEN menţionate, în total venituri, şi un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250. De asemenea, companiile nu trebuie să se afle în dizolvare, potrivit legii.
Sursa: Agerpres