''Aceasta este prima acţiune de pedepsire a unei instituţii financiare pentru că nu a raportat tranzacţii cu derivate conform EMIR şi reflectă importanţa pe care FCA o acordă acestui tip de raportare'', se arată în comunicatul Autorităţii de reglementare a pieţei financiare din Marea Britanie, potrivit Agerpres.

EMIR (European Market Infrastructure Regulation – Regulamentul European privind Infrastructura Pieţei) este Regulamentul European nr. 648/2012, privind derivatele extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii. Acesta impune noi cerinţe pentru diferite entităţi active pe piaţa instrumentelor financiare derivate: contrapărţi financiare şi nefinanciare, precum şi contrapărţi centrale. Introduce de asemenea noi actori: registrele centrale de tranzacţionare, cu rol în înregistrarea tuturor contractelor derivate încheiate între contrapărţi.